+36 70/640-8888
info@euroscale.hu
Euroscale logó

Železobetónová mostová váha RAM

EUROBRIDGE RAM je mostová váha  s vysokou nosnosťou a spĺňa najvyššie kvalitatívne požiadavky. Dokážeme ju nainštalovať najrýchlejšie.

Šesť metrov dlhé a tri metre široké betónové prvky sú priamo vylievané na stavenisku a následne sú premiestnené na miesto inštalácie pomocou žeriavu.

EUROBRIDGE RAM Modular Truck Scale je modulárna váha s oceľovým rámom, ktorá je vybavená pancierovým betónovým plášťom, ktorý sa odlieva priamo na mieste inštalácie.

Mostové váhy, ktoré sa prispôsobujú celej rade najobľúbenejších vážnych článkov.

Predvolené rozmery:

4 m x 3 m, 6 m x 3 m, 7 m x 3 m

Na požiadanie je možné objednať aj v individuálnom prevedení.

Ideálne riešenie pre spoločnosti, ktoré inštalujú váhy a chcú ušetriť na viacnásobných špeciálnych prepravách, keďže hmotnosť rámu pre 6-metrovú váhu je len 2000 kg!

Výhody našej železobetónovej mostovej váhy EUROBRIDGE RAM:

 • každá mostová váha EUROBRIDGE vyžaduje nízke náklady na údržbu

o Mostová váha nevyžaduje zvláštnu údržbu. Počas dvojročného obdobia certifikácie stačí skontrolovať váhu a prípadne ju doladiť.

o Umiestnenie vážnych článkov je také, že je možné ich  externe  skontrolovať a nastaviť bez potreby rozobratia alebo presunu váhy. Na rozdiel od konkurenčných modelov nie je potrebné používať žeriavy.

o V prípade nejakej deformácie alebo preťaženia možno jednotlivé časti opraviť alebo vymeniť s nízkymi nákladmi.

 • Vynikajúca kvalita a pomer cena/výkon

Dlhodobé používanie bez technických problémov a deformácií

–  servisná podpora

-Voliteľne je možné pripojiť komplexný merací a riadiaci systém s doplnkovými prvkami, ako sú kamery na rozpoznávanie číselných značiek, závory, senzory a automatické vstupné terminály

– Extrémne rýchla inštalácia, do niekoľkých dní od dokončenia základovej dosky

– Certifikácia CE-M a OIML III a možnosť opätovného overenia

– Dostupné na objednávku v rôznych veľkostiach: 6 m (30 ton), 12 m (40 ton) alebo 18 metrov / 60 ton nosnosťo

EUROBRIDGE RAM: mostová váha s betónovým mostovým rámom, ktorý je dodávaný spolu s betónovou sieťou a následne je betón vylial na mieste inštalácie.

Našu mostovú váhu RAM je možné nainštalovať zapustenú aj vyvýšenú (s výškou len 40 cm)!

Doplňujúce informácie

Naše mostové váhy typu RAM s nízkou výškou (cca 400 mm) ponúkajú pohodlnú a bezpečnú prejazdnosť pre nákladné vozidlo a vodičov pri nastupovaní a vystupovaní.

Vďaka modulárnemu dizajnu je veľmi jednoduché ich čistiť a udržiavať – vážiace cely sú kryté oceľovými doskami, ktoré sa dajú jednoducho odobrať pre ľahký prístup k vážiacim celám.

Mostová váha a riadenie meraní ponúkajú viacero možností:

       V základnom prípade je možné jednotlivé merania vytlačiť pomocou termotlačiarne pripojenou k displeju váhy (príslušenstvo). Ak si želáte, môžete manuálne zapínať riadiace (príjazdové a odjazdové) svetlá.

S pomocou EuroBridge portového programu však dokážeme rozšíriť funkcie mostovej váhy: 

Zbieranie a archivácia meraní mostovej váhy a tlač vážnych lístkov.

Správa databáz: zákazníci, produkty, ceny, nákladné autá, dodávatelia, vodiči, správa jedinečných identifikátorov.

Priradenie číselných značiek k meraniam na základe snímku z číselného značenia kamery, pomocou horných kamier je tiež možné zachytiť obrázok nákladu.

Pripojenie k podnikovému fakturačnému (ERP) systému (prenos údajov), automatická správa EKÁER, správa databáz SQL.

Možnosť rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek.

Ľahko čistiteľná: Možno jednoducho čistiť manuálne s vysokotlakovým čističom,  ale aj povrch možno zbaviť nečistôt pomocou strojového čistenia.

Hlavné parametre našej najobľúbenejšej váhy EUROBRIDGE RAM sú nasledovné:

 • Vážiaca kapacita 60 ton, ktorá je presúvaná na základni cez 8 vážiacich ciel.
 • Ušetrí miesto: Rozmery inštalácie
 • Prevádzková meracia plocha 3 m x 18 m
 • Celková plocha 3 m x 26 m (v prípade zdvíhacej váhy s prístupovými rampami)
 • Bezpečnostná zhoda:
  • Konštrukcia mostovej váhy je nadimenzovaná pre maximálnu celkovú záťaž až 90 ton. Na prístupových rampách a po celej dĺžke  sú nainštalované vodiace lišty (voliteľné) na zabránenie náhodného posunutia, dodávame ich so žltou bezpečnostnou bočnou farbou, ktorá zodpovedá predpísaným bezpečnostným požiadavkám.
  • Inštalácia váhy je zabezpečená proti blesku so 4 uzemňovacími sondami počas inštalácie.

Odporúčané doplnky

 • Mostový  server EUROBRIDGE Portaprogram PC software: 
  • Správa SQL databázy – príjem a prenos dát do podnikového ERP systému (výstup csv)
  • Automatický záznam dát mostovej váhy RS485/RS232
  • Používateľské rozhranie:
   • Hmotnosť – údaje o vozidle – údaje o preprave – zábery z kamier
  • 2 vstupy pre digitálny kamery (voliteľné rozpoznávanie ŠPZ)
  • Program na tvorbu dodacích listov, bilančný program
  • Možnosť modulu EKÁER (automatické online vyhľadávanie EKÁER)
  • Manažérsky informačný systém VIR – programovateľné manažérske reporty 
  • spárovanie vo formáte csv pre prenos dát do podnikového ERP systému
  • možnosť integrácie podnikového ERP – rozhranie pre podnikový riadiaci systém ERP (individuálne)
 • Dynamický systém riadenia dopravy DTC (závory, svetlá)
 • Nástupná rampa pre uľahčenie nastupovania a vystupovania vodičov a pre zvýšenie bezpečnosti práce, postavená na boku mostovej váhy, 1000x1500mm, s ochrannou bariérou a protišmykovým povrchom
 • Sada IP kamier (2 ks) na automatické rozpoznávanie ŠPZ pre program EUROBRIDGE
 • Príjazdová rampa (2 ks) a semafor (2 ks dvojfarebné, červeno-zelené)
 • Veľký externý displej s ochranou IP68

 

Popis produktu

Oceľová mostová váha s jednoduchou inštaláciou a robustným dizajnom, ktorý si nevyžaduje špeciálne základy, ani stavbu šachty. Počas unikátneho dizajnu sú meracie články umiestnené na ľahko dostupnom mieste, čo výrazne znižuje náklady na údržbu.

Technické parametre

Hranice merania: 20 – 60.000 kg

Dĺžka: 18 metrov + 2×4 metrová rampa 

Šírka: 3 metre 

Rozlíšenie: 3000e

Odchýlka: 20 kg

Pre prevádzku nemusí byť mostová váha obstaraná so samostatným napájaním, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.  

Zobrazovaciu a riadiacu jednotku, ako aj tlačiareň je možné inštalovať do krytu váhy (krabice), maximálne vo vzdialenosti 25-30 metrov od telesa váhy. Prevádzka vyžaduje napájanie 230V 50Hz 2A. Ak táto vzdialenosť je prekročená, je potrebné dátové pripojenie na rádiovej frekvencii (podľa samostatnej ponuky).

Inštalácia trvá 2 pracovné dni – spravidla. Prvý deň je inštalácia a montáž plošín, druhý deň nastavenie a kalibrácia/overenie.

Jedinečnosť:

Oba vážiace telesá mali špeciálny a jedinečný dizajn, ktorý umožňuje prístup k vážiacim bunkám bez pohybu vážiaceho telesa (bez demontáže!). To znamená, že prevádzka a údržba, ako aj náklady a doba potrebná na údržbu, nepredstavujú značné prerušenie prevádzky a náklady, ktoré by boli podobné tým pri bežných váhach.

EUROBRIDGE RAM železobetónová mostová váha

Úradné Overenie

Prvé overenie zabezpečí spoločnosť EuroScale Zrt. s pomocou lokálnej spoločnosti zaoberajúcej sa s overovaním váh. 

Opakované overenie

Každé nasledujúce 2 roky  miestna spoločnosť zaoberajúca sa s overovaním váh.

Mostové váhy EUROBRIDGE sú kombináciou technických riešení spájajúcich najvyššie požiadavky a mobilitu, vďaka čomu sú dnes jedným z najúspešnejších produktov mostových váh v Európe, a to aj z hľadiska pomeru ceny a hodnoty..

Pred objednaním mostovej váhy si overte, ktoré váhy môžu byť recertifikované každé dva roky!

 

Základy

Pre mostové váhy typu RAM nie je potrebné stavať tradičné betónové šachty.

Pre podopretie váhy ponúkame niekoľko riešení:

Mobilný nosníkový základ: odporúča sa pre dočasnú výstavbu a malú alebo priemernú premávku. V tomto prípade vieme dodať betónové dosky s rozmermi 4mx1m, ktoré je možné naložiť pod meracie cely a rampy. Na mieste sa musí vytvoriť len 40 cm vrstva zhutnenej drviny a potom sa musia betónové platne vyrovnať.

Výstavba jamy: v prípade, keď je potrebné umiestniť mostovú váhu na úrovni terénu kvôli potrebe miesta alebo priechodu, je možné inštalovať váhový mechanizmus do primerane upravenej jamy.

DOSKY

ŠPECIÁLNY NOSNÍKOVÝ ZÁKLAD

ŠACHTOVÝ ZÁKLAD

+ Prijateľná cena

+ jednoduchá konštrukcia

+ váhy možno dokonca položiť na existujúci betónový povrch

+ odstránením vÁHY PLOCHA môže byť použitÁ na iné účely

+ jednoduchá konštrukcia

+ Výhodná na miestach, kde je možné váhu presunúť (napríklad usporiadanie územia)

+ Nízka cena

+ ľahko sa čistí

+ nie je potrebný priestor, neprekáža premávke

+ z hľadiska premávky je bezpečnÁ 

Váha vyčnieva a môže sa stať dopravnou bariérou

– mierka vyčnieva a môže sa stať dopravnou bariérou

– v prípade výraznej premávky sa môžu bodové základne pohnúť v dôsledku dilatácie

– náročné na čistenie

– správne odvádzanie dažďovej vody si vyžaduje riešenie (kanalizácia, žumpa, potrebná kanalizačná prípojka)

– v prípade ťažších váh si čistenie vyžaduje žeriav a kompletnú demontáž

Popis projektu výstavby mostovej váhy

I. Prípravné práce – Stavebné práce

V závislosti od vybraného modelu váhy a zvoleného spôsobu základov, bude treba existujúce plány architekta upraviť na projekt a vytvoriť stavebné plány pre výstavbu zvoleného betónového základu. Bude treba určiť polohu váhy, umiestnenie a prístupové cesty.

Naša spoločnosť poskytne výkresy pre základy pre všetky typy váh a konfigurácíí!

S vytýčením miesta mostovej váhy pomôžu naši kolegovia na mieste.

II. Základy váhy

 • Stavebné práce ako príprava zemných prác
 • Ukladanie alebo prepravu výkopovej zeminy je potrebné dohodnúť, toto nie je v našej ponuke!
 • Betónové bednenie a výstuž betónu
 • Ochrana pred bleskom a umiestnenie sond
 • Betónovanie a dokončovanie
 • Pri dopravení váhových prvkov zabezpečenie vykladania.
  • Uloženie váhových prvkov na stavenisku na stráženom priestore približne 25 m2
 • Pri montáži uloženie váhových prvkov a mechanická montáž (nakladač, bager, mobilný žeriav, vysokozdvižný vozík)

III. Dodávka a montáž mostovej váhy

 • Uloženie a montáž mostovej váhy, osadenie na vážiace bunky, upevnenie
 • Montáž a náter nosných a ochranných prvkov
 • Vedenie elektrických káblov a pripojenie jednotiek

IV. Uvedenie do prevádzky

 • Inštalácia váhy
 • Skúšobné zaťaženie – spoločne s objednávateľom

V. Nastavenie a overenie mostovej váhy

 • Nastavenie váhovej elektroniky a jej synchronizácia s ERP / EuroBridge softvérom
 • Nastavenie tlačiarne
 • Overenie podľa predpisov NAWI/OMH s prenajatými etalónovými závažiami
 • Odovzdanie mostovej váhy
 • Odovzdanie dokumentácie a vyškolenie obsluhy