+36 70/640-8888
info@euroscale.hu
Euroscale logó

Váhy pod silá a nádrže

V poľnohospodárstve a v betónových závodoch je meranie nádrží a síl dnes nevyhnutné. Komplikované a citlivé ultrazvukové alebo optické senzory pracujú nepresným spôsobom a ich náklady sú veľmi vysoké.

Hmotnostným meraním nie je možné sledovať presne len množstvo skladovaného materiálu, ale aj vyprázdňovanie alebo vydávanie je vynikajúco predvídateľné alebo riaditeľné.

Dávkovanie do nákladných vozidiel môžu vykonávať aj automatické váhy smerujúce priamo ventilmi, bez použitia akýchkoľvek komplikovaných PLC technológií.

V silách sú vložené veľmi odolné váhové bunky (až 200 ton/noha), ktoré dokážu spoľahlivo merať obrovské hmotnosti.

V miešačkách je možné miešanie rôznych materiálov riadiť a vykonávať pomocou vhodných programov na váhových displejoch. Niektoré modely môžu byť dokonca prepojené s riadiacim systémom pre podniky, čo umožňuje, aby pomery na miešanie sa mohli líšiť pri každom jednotlivom nalievaní.

Doporučujeme najjednoduchšie DFW zobrazenia, ak máte záujem len o aktuálny skladové zásoby alebo vyprázdnenie.

Elektronika váhy CPWE už môže riadiť dávkovanie a miešanie až 10 rôznych materiálov cez svoje výstupné porty riadenými ventilmi.

Modely 1280 Enterprise sa môžu používať ako mini-počítač a sú plne flexibilné pre použitie v celej firemnej riadiacej sieti na spoľahlivé meranie a vykonávanie najkomplexnejších dávkovacích úloh.