+36 70/640-8888
info@euroscale.hu
Euroscale logó

Mobilné mostové váhy UNITED

EUROBRIDGE UNITED je vysoko odolná, kvalitná a ľahko premiestniteľná mobilná oceľová mostová váha, ktorú možno v čo najkratšom čase nainštalovať a pripraviť na použitie.

Prvky s dĺžkou 6 m a šírkou 1 m sa dodávajú priamo z výroby na miesto inštalácie.

Váha modulu – ľahká a mobilná

Váha pre nákladné vozidlá UNITED má modulárnu oceľovú konštrukciu, je ľahká a praktická, ideálna na pohodlnú montáž. Táto váha bola testovaná na intenzívnu prevádzku aj v náročných podmienkach. Je ideálnym a odporúčaným riešením na použitie ako prenosná váha.

Váha UNITED je vyrobená zo špeciálnych laserom vyrezávaných oceľových profilov. Celá konštrukcia pripomína stavebnicu, t. j. dva typy prvkov, a to pochôdzny a vážiaci modul.

Vonkajšia protišmyková vrstva je vyrobená z rebrovaného plechu s hrúbkou 8 mm. Počas výrobného procesu sa váhy opieskujú a natierajú v striekacej kabíne.

Najvyššiu prevádzkovú kvalitu zabezpečuje vážiaci systém pozostávajúci z nerezových snímačov zaťaženia a nemeckého indikátora váh Rinstrum.

Súčasťou dodávky váh UNITED je posúdenie zhody (overenie), t. j. úradné potvrdenie správnej kalibrácie váh a schválenie na komerčné použitie. 

Po aktivácii váhy UNITED vykonajú naši špecialisti posúdenie zhody (overenie) ako komplexný projekt, ktorý sa našim partnerom dodáva na kľúč.

Výhody našej železobetónovej mostnej váhy EUROBRIDGE UNITED:

 • Všetky mostové váhy EUROBRIDGE sú nenáročné na údržbu
 • umiestnenie váhových buniek je také, že vonkajší prístup možno vykonať v priebehu niekoľkých minút bez demontáže alebo premiestnenia mostovej váhy.
 • aj v prípade náhodnej deformácie alebo preťaženia váhy je možné váhu

opraviť alebo vymeniť pri nízkych nákladoch.

 • Vynikajúca kvalita a pomer ceny a kvality
 • Dlhodobé používanie bez technických problémov a deformácií
 • servisná podpora
 • Možnosť voliteľného pripojenia komplexného systému merania a riadenia dopravy a služieb, doplneného o kamery na rozpoznávanie evidenčných čísel, závory, snímače a terminály automatického prístupu
 • Mimoriadne rýchla inštalácia, do niekoľkých dní od dodania základov
 • Certifikát CE-M a OIML III a možnosť opätovnej certifikácie
 • Na požiadanie dostupné vo veľkostiach 6 m (30 ton), 12 m (40 ton) alebo 18 m / 60 ton

EUROBRIDGE UNITED: mostová váha s oceľovou konštrukciou montovaná na mieste. Váhu je možné na požiadanie demontovať a premiestniť.

Naše mostové váhy UNITED je možné inštalovať do šachty alebo nad úrovňou terénu (výšku má iba 38 cm)!

Doplňujúce informácie:

Naše mostové váhy UNITED s nízkou podlahovou výškou (približne 380 mm) poskytujú pohodlný a bezpečný prejazd nákladných vozidiel a vodičov pri nástupení a vystúpení. 

Vďaka modulárnemu dizajnu sú jednoducho umývateľné a udržiavateľné – meracie bunky sú pokryté oceľovými platňami, ktoré je možné jednoducho odstrániť pre ľahký prístup.

Na ovládanie mostovej váhy a meranie máte viacero možností:

V základnom nastavení je možné použiť tlačiareň pripojenú k displeju váhy (súčasť dodávky) na tlač meraní. Ak máte požiadavku na riadiace (vstupno-výstupné) svetlá, tie je možné  ovládať manuálne.

Jednoduché čistenie: možno ručne čistiť jednoduchým vysokotlakovým čističom, povrch je možné zbaviť nečistôt aj strojovým čistením

Hlavné parametre našej najpredávanejšej váhy EUROBRIDGE UNITED

 • Jeho merací limit je 60 ton, ktorý sa prenáša na základňu cez 8 meracích buniek
 • Úspora miesta: rozmery 
  • Pracovná meracia plocha 3 m x 18m 
  • Celková plocha 3 m x 26 m (v prípade špeciálnych váh s nájazdovými rampami)
 • Súlad s bezpečnosťou:
  • Konštrukcia mostovej váhy je predimenzovaná na maximálne kombinované zaťaženie 90 ton. Kolesové zvodidlá (voliteľné) sú inštalované na nájazdových rampách a po celej dĺžke vážiaceho telesa, aby sa zabránilo náhodnému skĺznutiu.
  • Konštrukcia váhy je riešená spolu s ochranou pred bleskom konštrukciou 4 uzemňovacích sond pri inštalácii.

 

Odporúčané doplnky

 • Mostový  server EUROBRIDGE Portaprogram PC softwarer:
  • Hmotnosť – údaje o vozidle – údaje o preprave – zábery z kamier
  • Správa SQL databázy – príjem a prenos dát do podnikového ERP systému (výstup csv)
  • Automatický záznam dát mostovej váhy RS485/RS232
  • Používateľské rozhranie:
  • 2 vstupy pre digitálny kamery (voliteľné rozpoznávanie ŠPZ)
  • Program na tvorbu dodacích listov, bilančný program
  • Možnosť modulu EKÁER (automatické online vyhľadávanie EKÁER)
  • Manažérsky informačný systém VIR – programovateľné manažérske reporty 
  • spárovanie vo formáte csv pre prenos dát do podnikového ERP systému
  • možnosť integrácie podnikového ERP – rozhranie pre podnikový riadiaci systém ERP (individuálne)
 • Dynamický systém riadenia dopravy DTC (závory, svetlá)
 • Nástupná rampa pre uľahčenie nastupovania a vystupovania vodičov a pre zvýšenie bezpečnosti práce, postavená na boku mostovej váhy, 1000x1500mm, s ochrannou bariérou a protišmykovým povrchom
 • Sada IP kamier (2 ks) na automatické rozpoznávanie ŠPZ pre program EUROBRIDGE
 • Príjazdová rampa (2 ks) a semafor (2 ks dvojfarebné, červeno-zelené)
 • Veľký externý displej s ochranou IP68

 

Popis produktu

Oceľová mostová váha s jednoduchou inštaláciou a robustným dizajnom, ktorý si nevyžaduje špeciálne základy ani stavbu šachty. Počas unikátneho dizajnu sú meracie články umiestnené na ľahko dostupnom mieste, čo výrazne znižuje náklady na údržbu.

Mostové váhy EUROBRIDGE UNITED PRO a UNITED-PRO sú „prenosné“, modulárne mostové váhy, ktoré je možné inštalovať na akúkoľvek nosnú rovnú plochu.

UNITED-18

Dvojpruhový, ľahký oceľový rám

UNITED PRO-18

Celobehúňová oceľová konštrukcia

Váhu UNITED je možné zostaviť z troch hlavných jednotiek:

 • Nájazdová rampa (opcia)
 • Meracie moduly, ktoré sú pospájané systémom  „click-on” . 
 • Kolesové váhy: UNITED PRO6x1m – United-Pro 6×1,5m

UNITED je kombináciou technických riešení, ktoré kombinujú najvyššie požiadavky a mobilitu, vďaka čomu ide o jednu z najúspešnejších váh v súčasnosti v Európe vzhľadom na pomer ceny a hodnoty.

Technické parametre:

Hranice merania: 20 – 60.000 kg

Dĺžka: 18 metrov + 2×4 metrová rampa 

Šírka: 3 metre 

Rozlíšenie: 3000e

Odchýlka: 20 kg

Pre prevádzku nemusí byť mostová váha obstaraná so samostatným napájaním, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom. 

Zobrazovaciu a riadiacu jednotku, ako aj tlačiareň je možné inštalovať do krytu váhy (krabice), maximálne vo vzdialenosti 25-30 metrov od telesa váhy. Prevádzka vyžaduje napájanie 230V 50Hz 2A. Ak táto vzdialenosť je prekročená, je potrebné dátové pripojenie na rádiovej frekvencii (podľa samostatnej ponuky).

Inštalácia trvá 2 pracovné dni – spravidla. Prvý deň je inštalácia a montáž plošín, druhý deň nastavenie a kalibrácia/overenie..

Jedinečnosť:

Oba vážiace telesá majú špeciálny a jedinečný dizajn, ktorý umožňuje prístup k vážiacim bunkám bez pohybu vážiaceho telesa (bez demontáže!). To znamená, že prevádzka a údržba, ako aj náklady a doba potrebná na údržbu, nepredstavujú značné prerušenie prevádzky a náklady, ktoré by boli podobné tým pri bežných váhach.

Jednoduché premiestňovanie – na montáž postačuje 1,5 tonový vysokozdvižný vozík/žeriav 

Nízkopodlažná – len 38 cm vysoká.Môže byť nainštalovaná aj do jamy – takže nie sú potrebné nájazdové rampy a nezaberie priestor.

Preprava je veľmi jednoduchá a lacná – jej celková hmotnosť je len 5 800 kg RS232 sériového výstupu – na pripojenie tlačiarne k PC.

Bezpečné – 

 • Kolesové povrchy sú vyrobené z drážkovaného oceľového plechu s hrúbkou 8 mm, s povrchovou úpravou buď práškovým lakom alebo pozinkovaním, v protišmykovej verzii.
 • Nakoniec, možno ich vybaviť zábranami čierno hnedého farebného prevedenia.
 • Zabezpečuje spoľahlivé meranie

Jednoduchá údržba – je vybavená bežne dostupnými meracími článkami, ktorých výmena trvá len niekoľko minút a čistenie je veľmi jednoduché a ekonomické

Stabilný – Okrem nízkych nákladov na zakúpenie je oceľová konštrukcia s práškovým lakovaním alebo pozinkovaným povrchom trvanlivá a dlhodobo použiteľná, bez akéhokoľvek strát hodnoty pri presune

Úradné Overenie

Prvé overenie zabezpečí spoločnosť EuroScale Zrt. s pomocou lokálnej spoločnosti zaoberajúcej sa s overovaním váh. 

Opakované overenie

Každé nasledujúce 2 roky  miestna spoločnosť zaoberajúca sa s overovaním váh.

Mostové váhy EUROBRIDGE sú kombináciou technických riešení spájajúcich najvyššie požiadavky a mobilitu, vďaka čomu sú dnes jedným z najúspešnejších produktov mostových váh v Európe, a to aj z hľadiska pomeru ceny a hodnoty.

Pred objednaním mostovej váhy si overte,ktoré váhy môžu byť recertifikované každé dva roky!

 

Základy

Pre mostové váhy typu UNITED nie je potrebné stavať tradičné betónové šachty.

Pre podopretie váhy ponúkame niekoľko riešení:

Mobilný nosníkový základ: odporúča sa pre dočasnú výstavbu a malú alebo priemernú premávku. V tomto prípade vieme dodať betónové dosky s rozmermi 4mx1m, ktoré je možné naložiť pod meracie cely a rampy. Na mieste sa musí vytvoriť len 40 cm vrstva zhutnenej drviny a potom sa musia betónové platne vyrovnať.

Doska: všeobecne odporúčaný, náročný a nosný základ pre strednú a ťažkú ​​prevádzku. Pri plošnom zakladaní vybudujeme v plánovanom mieste mostnej váhy vyrovnanú liatu železobetónovú dosku 4x28m.

Vybudovanie šachty: v prípade, že z dôvodu priestorových nárokov alebo priečnej premávky musí byť mostová váha umiestnená v rovnakej výške ako úroveň terénu, možno konštrukciu váhy osadiť do vhodne pripravenej šachty.

DOSKY

ŠPECIÁLNY NOSNÍKOVÝ ZÁKLAD

ŠACHTOVÝ ZÁKLAD

+ Prijateľná cena

+ jednoduchá konštrukcia

+ váhy možno dokonca položiť na existujúci betónový povrch

+ odstránením vÁHY PLOCHA môže byť použitá na iné účely

+ jednoduchá konštrukcia

+ Výhodná na miestach, kde je možné váhu presunúť (napríklad usporiadanie územia)

+ Nízka cena

+ ľahko sa čistí

+ nie je potrebný priestor, neprekáža premávke

+ z hľadiska premávky je bezpečnÁ 

váha vyčnieva a môže sa stať dopravnou bariérou

– mierka vyčnieva a môže sa stať dopravnou bariérou

– v prípade výraznej premávky sa môžu bodové základne pohnúť v dôsledku dilatácie

– náročné na čistenie

– správne odvádzanie dažďovej vody si vyžaduje riešenie (kanalizácia, žumpa, potrebná kanalizačná prípojka)

– v prípade ťažších váh si čistenie vyžaduje žeriav a kompletnú demontáž

Popis projektu výstavby mostovej váhy

I. Prípravné práce – Stavebné práce

V závislosti od vybraného modelu váhy a zvoleného spôsobu základov, bude treba existujúce plány architekta upraviť na projekt a vytvoriť stavebné plány pre výstavbu zvoleného betónového základu. Bude treba určiť polohu váhy, umiestnenie a prístupové cesty.

Naša spoločnosť poskytne výkresy pre základy pre všetky typy váh a konfigurácíí!

S vytýčením miesta mostovej váhy pomôžu naši kolegovia na mieste.

II. Základy váhy

 • Stavebné práce ako príprava zemných prác
  • Ukladanie alebo prepravu výkopovej zeminy je potrebné dohodnúť, toto nie je v našej ponuke!
 • Betónové bednenie a výstuž betónu
 • Ochrana pred bleskom a umiestnenie sond
 • Betónovanie a dokončovanie
 • Pri dopravení váhových prvkov zabezpečenie vykladania.
 • Uloženie váhových prvkov na stavenisku na stráženom priestore približne 25 m2
 • Pri montáži uloženie váhových prvkov a mechanická montáž (nakladač, bager, mobilný žeriav, vysokozdvižný vozík)

III. Dodávka a montáž mostovej váhy

 • Uloženie a montáž mostovej váhy, osadenie na vážiace bunky, upevnenie
 • Montáž a náter nosných a ochranných prvkov
 • Vedenie elektrických káblov a pripojenie jednotiek

IV. Uvedenie do prevádzky

 • Inštalácia váhy
 • Skúšobné zaťaženie – spoločne s objednávateľom

V. Nastavenie a overenie mostovej váhy

 

 • Nastavenie váhovej elektroniky a jej synchronizácia s ERP / EuroBridge softvérom
 • Nastavenie tlačiarne
 • Overenie podľa predpisov NAWI/OMH s prenajatými etalónovými závažiami
 • Odovzdanie mostovej váhy
 • Odovzdanie dokumentácie a vyškolenie obsluhy