+36 70/640-8888
info@euroscale.hu
Euroscale logó

Váhy pre rýpadlá a prekladacie váhy

Len niektoré modely na trhu dokážu spĺňať  podmienky váženia pre rýpadlá, je to náročná úloha. 

Všetky naše váhy pre rýpadlá sa  dodávajú so ZÁRUKOU PRESNOSTI A S CERTIFIKÁTOM O KALIBRÁCII!

V súčasnosti na trhu je dostupný iba jeden použitelný model, ktorý ponúka potrebnú presnosť.  

Pri manipulácii s veľkým množstvom materiálu je rýchla a presná práca základnou požiadavkou na obsluhu, preto sa odporúča zvoliť model, ktorý nebráni manipulácii s rýpadlom a umožňuje dosiahnuť uspokojivú presnosť. Bohužiaľ, nie všetky tieto váhy na domácom trhu sú na to vhodné.

Všeobecné funkcie váh pre rýpadlá: 

Dynamické, automatické meranie, bez prestávky: Dynamický a automatický systém váhy pracujúci na hydraulickom princípe poskytuje rýchle a presné meranie bez prekážok pri nakladaní a následne vytlačí vážny lístok.

Variabilná výška merania: Dynamický merací bod nastavený operátorom ponúka operátorovi obrovskú voľnosť a ekonomickú prevádzku, pretože aj pri zdvíhaní z hlbokého miesta sa rameno nemusí dvíhať do vysokého referenčného bodu, stačí takmer zdvihnúť lyžicu o jeden meter a meranie je už hotové.

Manuálne meranie: Manuálny a automatický súčet meraní je možné jednoducho prepínať a je to veľmi užitočná funkcia, pretože nie je potrebné vykonávať meranie pri každom zdvihu pri ukladaní. 

Pamäte: Pomocou pamätí je možné po ukončení nakládky jednoducho vytlačiť nákladný list vo forme dodacieho listu.

Dátové pripojenie: Jedinečný softvér váhy poskytuje vynikajúcu správu a vstavaná databáza robí váhu vhodnou na okamžitý prenos nameraných dát – s Gprs modemom – pre kancelárske spracovanie a zber dát. Pomocou nášho kancelárskeho softvéru EuroWeigh je možné namerané údaje nielen tlačiť na diaľku alebo sumarizovať, ale rozsiahly systém správ môže dokonca ukázať dennú, hodinovú alebo operátorskú efektivitu.

Automatické sčítanie: systém automaticky počíta a sčítava naložené lyžice, vďaka čomu je viditeľné množstvo naložené na vozidle. 

Vynulovanie: jedným z najdôležitejších bodov ošetrenia je, že opätovné meranie lepiacich materiálov môže spôsobiť značnú chybu v presnosti, takže opätovným meraním prázdnej lyžice možno zachovať presnosť.

Premeranie poslednej lyžice: ak už pri nakládke bolo vozidlo preťažené materiálom v poslednej vysypanej lyžici, je možné poslednú lyžicu spresniť, t.j. po rozsypaní premerať, čo výrazne zlepšuje presnosť nakladania, bez straty času. 

Tlač: po načítaní pomocou pripojených termotlačiarní je možné vytlačiť 1-3 kópie vážneho lístka. Na tlač používame tradičný, komerčne dostupný 58 mm termopapier. 

 

Kritériá nákupu a výberu:

 1. Pri kúpe váhy pre rýpadlo  je dôležité pri výbere, koľko z danej značky bolo doteraz namontovaných a koľko z nich skutočne funguje presne a správne? Používatelia sa v mnohých prípadoch sťažujú, že manipulácia alebo presnosť zakúpenej  váhy nie je adekvátna, oplatí sa o tom informovať vopred prostredníctvom referencií, aby sa predišlo finančným stratám. 
 2. Servisná sieť a doba výjazdu k opravám: mimoriadnu pozornosť venujeme poskytovaniu už zakúpenej váhy s primeranou servisnou podporou, aby náš servisný personál pôsobiaci vo viacerých častiach republiky bol schopný rýchlou odozvou riešiť vznikajúce chyby a problémy operátora.
 3. Za produktom stojí odborný a servisný personál v počte približne 12 ľudí s desiatkami rokov odborných skúseností. V prípade potreby výrobca poskytuje aj primeranú podporu pri riešení chýb.
 4. Produkty od popredných výrobcov zabezpečujú dlhodobé dodávky náhradných dielov a vysokú kvalitu produktov.

 

Prepravná váha na manipuláciu s materiálom

V prípade prepravných alebo manipulačných strojov (Liebherr, Fuchs, Doosan, Komatsu, Sennebogen atď.) sa nedá správne merať z tlaku hydraulického systému, pretože úchopový adaptér sa pohybuje a otáča sa, takže meracie centrum hmotnosti nie je stabilné.

Váhy  pozostávajú z dvoch hlavných jednotiek:

 • Meracia bunka: ktorá sa inštaluje medzi výložník a adaptér. Robustné meracie zariadenie je pripojené pomocou kábla alebo bez neho
 • Zobrazovač váhy je umiestnená v kabíne 

Pri zdvíhaní vážiaca bunka okamžite zmeria hmotnosť materiálu a počas  nakladania v priebehu 1-2 sekúnd sa zobrazí na displeji. S týmto meraním nie je potrebné prerušovať operáciu nakladania.

Namerané údaje sú okamžite sumarizované, takže hmotnosť naloženého tovaru na kamióne je možné priebežne sledovať.

Niektoré modely je možné objednať dokonca už certifikované, takže sú vhodné na komerčné merania.

Tlač: po načítaní pomocou pripojených termotlačiarní je možné vytlačiť 1-3 kópie bilančného lístka. Na tlač používame tradičný, komerčne dostupný 58 mm termopapier.  

Typické oblasti použitia:

 • Uhlie, železný šrot, nakladanie alebo vykladanie z vagóna 
 • Využitie v prístavoch: nakládka a vykládka poľnohospodárskych komodít, stavebných materiálov

 

Váhy lesníckych prepravných vozíkov

V prípade žeriavov používaných v lesníctve je pevná meracia bunka nahradená ľahšou, tzv.  hydraulickou meracou jednotkou, potom sa vonkajší displej meradla inštaluje vedľa operátora žeriavu.  

Váhy fungujúce na hydraulickom meracom princípe sú s displejom váhy spojené káblom a riešenie vážiacej bunky je prepojené hlavne s displejom váhy bezdrôtovým pripojením. 

Počas nakladania môžete pracovať rýchlo a presne, predchádzať preťaženiu a zabezpečiť presné účtovanie.

Použitím váhy vždy získame presnú hmotnosť na vozidlách, takže je možné využiť optimálnu kapacitu vozidiel bez preťaženia.

Systém váženia strojov na manipuláciu s materiálom Tamtron Power Material

Fínska spoločnosť TAMTRON OY je výrobcom automatického vážiaceho systému Tamtron Power Material 100 pre stroje CATERPILLAR, Liebherr, Sennebogen atď. na manipuláciu s lyžicou  a od roku 1972 vyvíja a vyrába jeden z najspoľahlivejších a najlepších vážiacich systémov v Európe.

Váhové systémy strojov Tamtron Power Material na manipuláciu s materiálom dokážu jednoducho zvážiť materiál, ktorý sa naberá počas nakladania, vykladania alebo nakladania. Výsledky merania možno okamžite zobraziť na displeji v kabíne alebo v reálnom čase preniesť do počítačového systému riadenia spoločnosti používateľa, čím sa zabezpečí čo najefektívnejšie riadenie procesov v spoločnosti. Ľahko použiteľná váha je špeciálne navrhnutá na meranie širokej škály zariadení na manipuláciu s materiálom pre takmer akékoľvek zdvíhacie prostredie. Rad Power Material je možné objednať v certifikovanej verzii, ktorá umožňuje buď okamžitú fakturáciu na základe výsledkov váženia, alebo v úspornejšej verzii na veľmi presnú kontrolu. Vďaka širokým a rozšíriteľným pamäťovým blokom možno merania pre naložené typy materiálov dokonca ukladať oddelene, či už v prístavoch, recyklačných alebo drevospracujúcich oblastiach.

One Power Material Scale

 • Presné meranie s odchýlkou 1-2 %
 • Možnosť overovania pravosti
 • Ponorné meranie (stanovenie hustoty)
 • Možnosti bezdrôtového prenosu údajov
 • 2-12 pamäťových blokov (rozšíriteľné)
 • Možnosť prenosu údajov cez USB
 • Možnosť tlače
 • Power MS 100 – 2 bloky hlavnej pamäte (rozšíriteľné)
 • zobrazenie aktuálnej hmotnosti
 • cieľová hmotnosť
 • celková (naložená) hmotnosť
 • možnosť tlače bilancie: názov spoločnosti, dátum, sériové číslo, denný prehľad podľa typu materiálu

Digitálne meracie jednotky

Maximálna nosnosť a rozmery meracích buniek s vysokým rozlíšením sú vždy dimenzované pre konkrétny výložník a adaptér. Meracia vidlica, namontovaná medzi výložníkom a lyžicou, sa vyrába na zákazku a môže sa dodať s nosnosťou 0-6 000 kg (užitočné zaťaženie). Po objednaní je potrebné vykonať obhliadku na mieste a určiť požadované rozmery.

Odolné kódovanie článkov zabezpečuje dlhodobé a bezpečné váženie a dokonca prenáša namerané hodnoty v kilogramových krokoch na displej v kabíne.

Rozšírenia

 • Kompaktná palubná tlačiareň ICP 300 alebo ECO s termo papierom
 • Tlačiareň Epson TMU295 na bežný papier
 • Bezdrôtová obojsmerná komunikácia (Wi-Fi, 3G alebo rádiofrekvenčný modul) so softvérom na správu databázy TAMTRON WNEXUS
 • Manuálny prepínač na akceptovanie merania
 • Konektor USB na bezplatné používanie dát

Podrobný popis váhy Loadex100 na rýpadlo Loadex: 

 

Ovládanie a displej

 • Riadiaca jednotka so 7″ farebným dotykovým displejom a ovládenie obstarávané s fyzickými tlačidlami
 • Užívateľsky prívetivý systém s menu v maďarčine  
 • Aktuálna hmotnosť lyžice, cieľová hmotnosť, zobrazenie naloženej hmotnosti a funkcie počítadla lyžice, ktoré odbremenia obsluhu od zbytočného počítania  
 • Funkcia vysypania poslednej lyžice, ktorá umožňuje spätne odpočítať množstvo          materiálu v poslednej lyžici, ktoré presahuje cieľovú hmotnosť, čím sa zaistí čo najpresnejšie nakladanie  
 • 5 klávesových skratiek na načítanie uložených úloh, t.j. rutinne vykonávané úlohy možno vybrať, nie je potrebné znova zadávať údaje  
 • Uloženie 100 zákazníkov, 100 typov produktov a 50 produktových zložiek v internej databáze  
 • Načítanie databázy vo formáte súboru kompatibilnom s MS Excel (.xml) cez USB port alebo pamäťovú kartu SD    
 • Uloženie 10 druhov predkalibrovaných príloh, výber uložených príloh v prípade výmeny stlačením jedného tlačidla  
 • Pracovná pauza vám umožňuje odložiť začatú prácu a začať novú  
 • Vytvorenie a ochrana profilov operátorov heslom zabezpečuje ochranu jednotlivých používateľov   
 • Vytváranie individuálnych reportov filtrovaných pre denné, týždenné, dané časové intervaly, podľa účtu operátora alebo ako referencie (zákazník, typ produktu, registračné číslo atď.)    
 • Novinka! Systémové nastavenia sú obsiahnuté v externej dátovej jednotke SmartBox, takže v prípade poškodenia hlavnej jednotky sa konfigurácie nestratia a displej je možné vymeniť bez rekalibrácie.

Prevádzka

 • Snímače hydraulického tlaku s vysokým rozlíšením (6-20mA, 250bar) integrované vo výtlačnej a vratnej vetve  
 • Prídavný snímač lyžice a magnetický bezkontaktný spínač    
 • Pokročilá technológia kompenzácie náklonu, ktorá dokáže kompenzovať nepresné meranie v dôsledku vertikálneho a horizontálneho náklonu stroja
 • Ultrazvukový alebo laserový senzor lyžice, ktorý zisťuje stav lyžice a pomáha vám získať čo najpresnejšie meranie
 • Voliteľný dynamický a statický vážiaci režim, voliteľná výška váženia – pre pohodlnú a nákladovo efektívnu prácu  
 • Nastaviteľný akustický alarm proti preťaženiu
 • Autentické výsledky merania, mimoriadna presnosť s toleranciou chyby +/- 1 % (žiadny model bagra nie je overiteľný podľa OIML!)

Rozšírenia

 • Kompaktná palubná tlačiareň ICP 100/300 alebo ECO s tepelným papierom
 • Bezdrôtová obojsmerná komunikácia (Wi-Fi, 3G alebo rádiofrekvenčný modul) so softvérom na správu databázy iSOSYNC  
 • Možnosť pripojenia cúvacej kamery – automatické prepnutie na pohľad kamery pri cúvaní
 • Modul GPS – rozpoznávanie skladov (výrobkov) a nakladanie na základe súradníc GPS  
 • Tučný spínač na schválenie merania