+36 70/640-8888
info@euroscale.hu
Euroscale logó

Meranie vozidlových nadstavieb.

Meranie vozidlových nadstavieb a nákladov sa stáva čoraz bežnejšou požiadavkou a riešením, a to nielen na strane výrobcov nadstavieb, ale aj na strane používateľov. 

Presné určenie váhy nie len predchádza preťaženiu vozidla, ale aj pokutám a znižuje náklady na údržbu, zároveň aj podporuje jednoduchšie právne a finančné procesy v podniku.

Najčastejšie oblasti využívania: 

 • Zber komunálneho odpadu 
 • Recyklácia 
 • ženie nákladu
 • Poľnohospodárske stroje: kŕmne vozy, preprava plodín, tvorba zmesí.

Doplnkové technológie k meraniam robia prácu presnou a identifikovateľnou, a celý logistický proces sa stáva uzatvoreným reťazcom.

Palubné váženie a identifikácia

Oblasť použitia:

 • Doprava potravín: napríklad múka, obilie, krmivo, …
 • Doprava palív: napríklad pelety, kvapalný plyn, oleje, …
 • Doprava nebezpečných tovarov: napríklad technický plyn, …
 • Odvoz odpadu: napríklad domáci a priemyselný odpad, …
 • Iný typ odvozu odpadu: napríklad stavebný odpad, ťažba zeminy, …
 • Recyklácia: napríklad starý olej z garáží a čerpacích staníc, …

Ak chcete meriať obsah silových vozidiel, sklápacích vozidiel, samosypiek a smetiarských vozidiel, je stavebná váha správnym riešením. Konštrukcia je pevne spojená s meracími bunkami. Tieto sa montujú na rámy nákladných vozidiel. Môže byť nainštalovaných 4 až 16 meracích buniek, v závislosti od veľkosti.

LCD váhový displej (merací terminál) a tlačiareň dodacích listov sa nachádzajú v kabíne vodiča alebo na ovládacom paneli.

 • Meranie hmotnosti kedykoľvek a kdekoľvek. 
 • Množstvo produktu je ľahko čitateľné. 
 • Zákazník je si istý, že dostane to, za čo platí. 
 • Dodávateľ vie, že neodviezol alebo nevyhodil príliš veľa kilogramov bez účtovania.
 • U zákazníka nie sú nádoby na skladovanie iba podľa objednávky, ale aj podľa skutočnej potreby (toľko, koľko sa zmestí do nádoby). 
 • Nakladacia kapacita nákladného vozidla je plne využitá pri odchode. Skutočné množstvo vydaného tovaru sa meria priamo u zákazníka.

Výsledok: väčší predaj, úspora na cestovných nákladoch a efektívnejšie využitie vozového parku.

Rôznorodosť aplikácií je neobmedzená, preto radi prispôsobíme naše produkty na dosiahnutie maximálnej efektívnosti vo vašej aplikácii (návratnosť investície). Naši technici a inžinieri s radosťou prijmú vaše výzvy. 

Riešenia pre meranie nástavby:

 • Meranie celkovej nadstavby
 • Meranie odpadových nádob
 • Meranie zdvíhacieho zariadenia s jedným ramenom pre kontajnery
 • Meranie zdvíhacieho zariadenia s dvoma ramenami pre kontajnery
 • Žeriavová váha
 • Platformová váha
 • Meranie zataženia nápravy
 • Identifikačné riešenia
 • Softvérové riešenia

KUKÁSAUTÓ FELÉPÍTMÉNY MÉRÉS

Műszaki alapfeltételek

1. A jármű mérőrendszere

A dinamikus mérlegelési és RFID-azonosító rendszer telepítéséhez ismerni kell a teherautó emelőszerkezet geometriáját és az emelő állapotát. Szükség lehet a telepítés módjának elfogadására (az érzékelő elhelyezése, felszerelése a rakománycellák elhelyezése) az egyes emelőtípusokhoz vagy emelőtípusokhoz.​

Ehhez ismerni kell minden használt tehergépkocsit és emelőkar-típust, amelyet át kell építeni.​

A különböző emelőtípusok és emelőhátfalak félesége szerint, a felépítmény átépítéséhez egy beépítési sémát dolgozhatunk ki, a felépítménygyártó céggel együtt, az eseti ráfordítások meghatározásához.​

Általánosságban elmondható, hogy a használt teherautókra történő felszerelés a legköltségesebb módszer a következőkhöz képest az új járműre történő felszereléshez képest, mivel az emelőt teljesen át kell dolgozni.​

Olcsóbb lehet új járművet vásárolni, amelyet már előkészítettek a mérlegelésre és az emelőhátfal gyártójának jóváhagyásával.

2. A jármű emelőszerkezetének átépítése a mérőrendszer beépítéséhez

Járművek és a megkívánt mérési módszerek figyelembe vételével és ettől függően minden egyes emelőkarra (típusra) ki lehet dolgozni egy módszert az emelőhátfal átépítésére és a szükséges alkatrészek beszerelésére.
A beépítésre vonatkozó példákat és alapelveket lásd külön dokumentumban. (KWS DYWA beépítési elve).

A mérésnek több technikai megoldása lehet:
Edényzet mérése közvetlenül az emelőkaron – külön-külön mérhetőek az edények
A teljes felépítmény mérése – az ürítés után mérhető meg a beöntött össze hulladék tömege

3. A mérlegrendszer kalibrálása (opcióban hitelesítése)

A DYWA2 dinamikus mérőrendszert a telepítés befejezése után kalibrálni szükséges. A DYWA2 beállításához ismert tömegű etalonsúlyokra van szükség.

Általában 10 kg-os etalonokat használnak, amelyek az EU „tesztsúlyok“ határértékeire vannak kalibrálva. Jellemzően körülbelül 60 db etalon szükséges.

A mérleg kalibrálása/beállítása „teach-in” módszerrel történik, több mérési feladattal. A hitelesített , (kereskedelmi forgalomba hozatalra engedélyezett) rendszerekhez 100-300 mérlegelést és ürítési folyamatot kell elvégezni járművenként. Ezért hulladékgyűjtőket kell használni, amelyeket később az ügyfél is használni fog. Ezeket üresen kell rendelkezésre bocsátani, hogy a mérleg pontossága megfeleljen a határértékeknek.

A mérleg kalibrációja, beállítása (és hitelesítése) 1-3 napot is igénybe vehet a beszerelést követően!

A mérlegek kalibrálását (vagy hitelesítését) 2 évente meg kell ismételni a Kormányhivatal metrológiai osztályának közreműködésével.