+36 70/640-8888
info@euroscale.hu
Euroscale logó

Palubné kamerové systémy

Nová generácia kamerových a radarových systémov stále viac podporuje pracovné procesy a bezpečnosť, ochranu majetku a optimalizáciu nákladov.

Jednoduché (tradičné a AI inteligentné) zadné kamery uľahčujú prácu vodičov a zároveň zohrávajú stále väčšiu úlohu v oblasti osobnej bezpečnosti. Pomáhajú pri parkovaní a manévrovaní, ale poskytujú aj pomoc v preplnených dopravných situáciách veľkých miest.

360° vizuálne systémy získavajú stále väčšie miesto pri bezpečnom riešení dopravných situácií.

Presným a dobre kalibrovaným meraním vzdialenosti radarov uľahčuje a zabezpečuje logistické operácie vykonávané v uzavretých priestoroch, jednoduchšie manévrovanie, riešenie nakládacieho úloh a bezpečnejšie nakladanie a vykladanie.

360° kamerový systém

360° kamerový systém

360° kamerové systémy sú špičkové bezpečnostné systémy, ktoré umožňujú vodičom reálne sledovať okolie vozidla v reálnom čase. Tieto systémy pozostávajú z viacerých kamier, ktoré sú umiestnené na rôznych miestach vozidla, ako napríklad na prednej a zadnej strane...

Zadné kamerové systémy

Zadné kamerové systémy

Zadné kamery sú jednou z najčastejších a najdôležitejších častí kamerových systémov vozidiel. Tieto kamery sú zvyčajne inštalované na zadnú časť vozidla a pomáhajú vodičovi vidieť a manévrovať v zadnej časti vozidla. Tu je niekoľko dôležitých informácií o používaní...

Radary a systémy na zabránenie kolízií

Radary a systémy na zabránenie kolízií

Radary a systémy na zabránenie kolízií majú dôležitý význam na vozidlách z nasledujúcich dôvodov: Predchádzanie nehodám: Hlavným cieľom radarov a systémov na zabránenie kolízií je predchádzať nehodám. Tieto systémy dokážu zaznamenať objekty pred vozidlom alebo v jeho...

Bezdrôtové kamerové systémy

Bezdrôtové kamerové systémy

Bezdrôtové kamerové systémy pre vozidlá sú systémy, ktoré nepotrebujú káble na prenos údajov medzi kamerou a vnútornými systémami vozidla. To znamená, že kamery a údaje komunikujú priamo cez bezdrôtové pripojenie s vozidlom alebo inými zariadeniami. Tieto systémy majú...

ADAS – Systémy pokročilej asistencie vodičovi

ADAS – Systémy pokročilej asistencie vodičovi

Skratka ADAS odkazuje na termín "Advanced Driver Assistance Systems," čo v slovenčine znamená "pokročilé systémy asistencie vodičovi." ADAS systémy zahŕňajú technológie a funkcie, ktoré pomáhajú vodičom počas jazdy, zlepšujú bezpečnosť a pohodlie v cestnej premávke....

Systém DMS monitorovanie vodiča

Systém DMS monitorovanie vodiča

Skratka DMS (Driver Monitoring System) odkazuje na "Systém monitorovania vodiča" (Driver Monitoring System). DMS je pokročilý systém podpory vodiča, ktorý monitoruje pozornosť a stav vodiča počas jazdy. Systém DMS pomáha identifikovať vodičovu únavu, nepozornosť alebo...

Systém na počítanie cestujúcich

Systém na počítanie cestujúcich

Automatický systém pre počítanie cestujúcich využíva umelú inteligenciu na to, aby na základe snímok zaznamenaných kamerou rozpoznal cestujúcich a sledoval ich pohyb, čím s vysokou presnosťou dokáže sledovať tok cestujúcich. Okrem toho má kamera aj tradičné funkcie...

AI kamera na rozpoznávanie chodcov

AI kamera na rozpoznávanie chodcov

Pojem „kamera na detekciu chodcov založená na AI“ sa vzťahuje na používanie technológie umelej inteligencie (AI), ktorá dokáže rozpoznať a identifikovať chodcov na obrázkoch alebo videách. Kamerové systémy na detekciu chodcov založené na AI zvyčajne vykonávajú tieto...

„Inteligentné“ systémy podpory vodiča môžu byť kľúčovým riešením na prevenciu nehôd spôsobených rozptýlenosťou, stratenou pozornosťou alebo nesprávnym správaním iných ľudí v rôznych oblastiach:

  • Systém asistencie vodiča ADAS: Toto je systém na podporu vodičov v doprave, ktorý upozorňuje na udržiavanie jazdného pruhu, núdzové brzdenie a prekročenie rýchlosti.
  • Systém monitorovania vodiča DMS: Tento systém monitoruje a zaznamenáva únavu a operácie vodiča, čo pomáha predchádzať vzniku nehôd.
  • Systém zisťovania počtu cestujúcich:  Tieto systémy podporujú prácu odborníkov pri plánovaní trás, zároveň zvyšujú bezpečnosť práce vodičov automobilov a autobusov.
  • Kamery s umelou inteligenciou pre rozpoznanie chodcov: Tieto kamery s umelou inteligenciou dokážu znížiť riziko dopravných nehôd spôsobených nepozornosťou chodcov alebo vozidiel v okolí.