+36 70/640-8888
info@euroscale.hu
Euroscale logó

Jednopotrubné injekčné mazacie systémy

Single Line Lubrication, známa aj ako jednoduché jednobodové mazanie, je bežne používaná metóda mazania v ľahkom priemysle, pretože sa prispôsobuje jemnému mazaniu pre menší počet mazacích bodov (<100). Olejovače alebo mazacie systémy postavené na dobre overených, malých a jemne navrhnutých zariadeniach dopravujú mazaciu látku zo zásobníka cez strednú trubicu k dávkovacím prvkám. V závislosti od systému môžu tieto dávkovacie prvky byť regulované redukčnými tryskami alebo injektormi. Obe aplikácie vyžadujú odlišné riadiace a kontrolné funkcie.

Systém mazania škrtiacej trysky 

Lacnejší, menší a jednoduchší systém. Tenký olej (s viskozitou do 220cSt) je v čase mazania udržiavaný čerpadlom v hlavnom potrubí pri stanovenom tlaku (3-8 bar). Kalibrované trysky sú nastavené na daný tlak a kontinuálne prepúšťajú olej s kalibrovaným množstvom k mazacím bodom. Tento systém je veľmi rozšírený pri mazaní poľnohospodárskych strojov, nástrojových strojových reťazí, dráh alebo ložísk, často čerpadlo dostáva mechanický pohon z prevodovky stroja, a tak zabezpečuje nepretržité mazanie počas prevádzky.

Vstrekovací systém mazania

 Ekonomický a bezpečný mazací systém pre mäkké tuky a mazacie oleje (s viskozitou 32 – 1000cSt). V injektorovom systéme čerpadlo postupne dodáva mazaciu látku a pri plnení „vypudzuje“ predplnenú mazaciu látku vo vyššom tlaku smerom k mazacím bodom. Na konci cyklu systém uvoľňujeme, čím sa injektory – pod vplyvom pružinovej sily – vrátia do pôvodnej polohy, pripravené pre nasledujúci cyklus. Výhodou tohto systému je, že jeho prevádzka je jednoducho kontrolovateľná a veľmi bezpečná, dávkovanie maziva je presné smerom k mazacím bodom (nezávisí napríklad od stavu čerpadla, teplotných zmien atď.).

Niektorí výrobcovia (Dropsa, Lincoln) disponujú injektormi, ktoré sú schopné dodávať mazivo NLGI triedy 2 aj v menších systémoch.

Jedným z najpoužívanejších olejových mazacích systémov je systém Dropsa 33V. Kompaktné čerpadlo (napríklad Smart2) je vybavené všetkými potrebnými prvky pre riadenie a kontrolu, ako sú tlaková regulácia, tlakový prepínač, ventil uvoľnenia tlaku, zabudovaný ovládací panel, počítadlo cyklov atď. Injektory 33V sú kompaktné, vyrábajú sa v takých malých veľkostiach, že sa prakticky zmestia aj do najmenších priestorov, a vďaka svojej nízkej hmotnosti sú veľmi obľúbené.

Bezpečnosť injektorového systému spočíva v jeho jednoduchosti:

Keď čerpadlo čerpá, injektor vydáva mazaciu látku. Ak dôjde k poruche – injektor sa prestrieľa – tlak nemôže kvôli strate vzrásť na nastavenú hranicu, a tak riadiaci systém okamžite signalizuje chybu.

Typicky sa používa pri mazaní nástrojových strojov a automatizovaných balíčkovacích strojov. Smart 33V systém je tiež obľúbenou aplikáciou pre mazanie strojov výrobcov nástrojových strojov, pretože okrem spoľahlivého fungovania ponúka aj najekonomickejší spôsob vybudovania mazacieho systému pre vedenia a ložiská.

Naše aplikácie sa používajú v týchto oblastiach:

– V potravinárskom priemysle a na výrobnej linke pre plniace linky.

– Vo farmaceutickom a jemno-mechanickom priemysle na výrobnej linke.

– Na mazanie poľnohospodárskych strojov, balíčkovacích strojov.

– V balíčovacích závodoch.

– Na mazanie nástrojových strojov a obrábacieho centra.

– V drevospracujúcom priemysle, na spracovanie dreva a systémy.

– V jemno-mechanickom priemysle.

Jednopotrubné olejovacie systémy odporúčame používať na mazanie ložísk, ako aj na mazanie reťazových aplikácií!