EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Mazacia technika

Váhová technika

Online katalóg

Mazacia technika

Ponúkame riešenia automatizovaných mazacích systémov pre priemyselné zariadenia, a pre dopravné prostriedky. Naši klienti získajú všeobecný prehľad o používaných systémoch, o ich častiach a súčiastkach. Majú k dispozícii všetky informácie, na vykonanie opráv, údržby, a inštalácie. Prekonanie ich problémov s olejovaním a mazaním im pomôžu aj naše články. Predstavujeme aj materiály a súčiastky používané pri ručnom mazaní.

Priemyselné mazacie systémy »
Mazacie systémy pre stavebné stroje a dopravné prostriedky »
Automatické mikromazanie »
Pomocné materiály pre údržbu »
Tartalom elválasztó

Mobilné váhy

Naša spoločnosť ako značkové zastúpenie, a ako nezávislý servis predáva, opravuje a inštaluje najširšiu škálu váhových systémov na domácom trhu. Sme jediným dodávateľom precíznych váhových systémov pre nákladné autá, na meranie zaťaženia osí. V ponuke máme aj váhy pre rýpadlá a nakladače. Cenová hladina je optimalizovaná tak, aby sa dosiahla rýchla návratnosť. S našimi zákazníkmi budujeme dlhodobý vzťah, a servisnú spoluprácu.

Váhy pre nakladače »
Ostatné mobilné váhy »
Výber váh »
Tartalom elválasztó

Online katalóg

V našom interaktívnom katalógu nájdete všetky potrebné súčiastky na zostavenie a vybudovanie olejovacieho a mazacieho systému, ako napr. hadice, spojovacie elementy a aj špeciálne súčiastky. Kladieme dôraz na pomocné materiály, ktorý uľahčujú servisnú prácu, ako servisná chémia, spojovacie a tesniace materiály. Sme hrdý na naše ceny, a na to,že aj významné nadnárodné spoločnosti, konštruktéri strojov, a predajcovia súčiastok nakupujú naše výrobky.

Webshop »

Naše služby

Mazanie reťazí

 

Mazanie reťazí Poznáme viacero typov , veľkostí, konfigurácií dopravných systémov  od vysutých , alebo montovaných na podlahu, až po systému vozíkov. Spoločný menovateľ pre všetky systémy je, že pre zabezpečenie optimálneho chodu a dlhej životnosti , treba pravidelne premazať pohyblivé časti ako sú reťaze, hnacie časti, súkolia a ložiská. Druh maziva a mazací systém sa stanovujú za pomoci viacerých faktorov medzi inými aj.

Ďalej na článok.


Garancia+

Garancia+
Podľa potrieb veľkých spoločností aj spoločnosť EuroScale si vypracovala svoj nový balík služieb pod názvom „ EuroScale Garancia+ Dozor mazacích systémov“. Balík obsahuje prevádzku automatických mazacích systémov spoločnosti, jeho pravidelnú kontrolu(mesiac/štvrťrok), prípadne údržbu a servis a tým zabezpečovanie optimálneho chodu systémov.

Ďalej na článok.

WESTWEIGH pásová váha.

WESTWEIGH pásová váha.
CBC integrátory boli vyvinuté pre nepretržité váženie pásových systémov. Integrátor môže fungovať ako samostatná jednotka (napr. v prípade implementácie do staršieho vážiaceho systému), alebo môže fungovať aj ako kompletný vážiaci systém. CBC systém je možné skĺbiť, implementovať prakticky k všetkým novým, prípadne k starým (použitým) aplikáciám.

Ďalej na váhy

Outset E.T. (Extra Technologi) váha na nakladače – hospodárne je najlepšou alternatívou pre váženie!

Prioritné výrobky
E.T. lyžicová váha je najlepším riešením tam, kde je potreba hospodárne preváženie materiálu ešte pred nájazdom na mostnú váhu. Je to optimálne riešenie na váženie lyžice pri nakladačoch, vysokozdvižných vozíkoch a teleskopických nakladacích strojoch. Ich jednoduché používanie dáva menej priestoru na chyby. E.T. pri veľmi nízkych nákladoch urýchľuje prácu a tým zvyšuje produktivitu. Jeho presnosť sa vyrovná základným lyžicovým váham (0 – 1%).

Ďalej na nakladacie váhy