EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

NovinkyNovinky

 


V tejto  našej  rubrike  Vás chceme    oboznámiť so  zaujímavosťami    z oblasti  výrobkov  a technológii,  ktoré  patria  do  okruhu  nášho  vplyvu .  Sú  to  jednak  naše  skúsenosti,  alebo  skúsenosti  našich partnerov  resp.  našich  konkurentov,  alebo sú  to  vlastné  riešenia.

 

Z našich  technických  noviniek  chceme  vyzdvihnúť  Dropsa  Vip4Chain  MQL  (Minimal Quantity  Lubrucation  - minimálne  mazanie)  na  mazanie  olej-vzduch  technologický  systém. Na  trhu  mazacej  techniky  je  to  nové,  riešením   a v dostupnosti  obsahuje  v sebe  prednosti  v 70-tich  rokoch  vypracovaného  olej-hmla  systému,  potom  aj  prednosti,  v 90-tich  rokoch  vypracovaného  olej-vzduch  technológie.  V rámci  Európskej  Únii sa už  pomaly zakazuje  používania  mazania  olej-hmla,  ktorá  znehodnocuje  životné  prostredie. Systém,  malé  množstvo  oleja  rozkladá na  jeho  prvky,  potom  vo  forme  hmly  vypúšťal  do  vzduchu, do  okolia  mazacieho  miesta. Pri  Dropsa  Vip4Chain  MQL použití  tejto  techniky  väčšia  časť  oleja,  ktorá  sa  dostala  do  ovzdušia,  zapríčiní  znečistenie,  olejový aerosól ostáva vo  vzduchu a  pritom  systém pracoval  s veľkou  stratou.

 

.

V modernejších  olej-vzduch  systémoch  (npr.Lincoln),  menší  tlak  vzduchu  nerozloží  olej  na  menšie  časti, ostáva len  na  stenách  vedenia, olej  donúti  sa plaziť,  čím  vlastne  „dopravuje”  do  smeru  mazacieho  bodu,  kde  v závislosti  od    spôsobu  mazania  sa  vytvorí tenký  olejový  film,  alebo    olejový  prúd  ktorý  sa v tejto  podobe  dostane  na  mazanú   a chladenú   plochu. 

 

V najmodernejších  technológiách  už  nie je len miešanie zmesi optimálnej kvality olej –vzduch,  za  účelom  minimálneho  množstva  oleja,  a maximálnej  produktivity, ale  obsahujú  v sebe  aj   elektronické  jednotky   na  kontrolu  a nastavenie  rôznych  parametrov.

Rodina  Dropsa Vip4Chain  je  optimálnym  riešením  a trvalým  nástrojom,  na  mazanie  reťazí,  nakoľko   s malým  množstvom  oleja,   zabezpečuje  optimálnu  ochranu, resp. kvalitu  zmesi  a drží  pod  kontrolou  aj   tlak  vzduchu, mazacie  časy, mazacie  termíny,  a možnosti nastavenia sú takmer  bez  hraníc.

 

Už  aj  v Maďarskej  republike  sa  nám  podarilo  implementovať  tento  MQL  systém,  napr.  pri  zariadení   na  obrábanie   kovov,  kde   sme  výrazne  zvýšili  produktivitu  práce  s tým,  že  sme  odstránili  málo  efektívne  ručné  mazanie a prakticky  znížiť  počet nepodarkov na  nulu  . Je  dokázané  aj  použitie  na  mazanie  reťazí,  nakoľko  hocikde  sme  umiestnili  naše  zariadenie  na  testovanie ,  v každom  podniku  sme  dosiahli  len  úspechy,  čo  samozrejme  podnecovalo  odborníkov  našich  partnerov  na  hľadanie  ďalších  možností  použitia 

 

Onedlho  sa na  trh  dostane  náš technický  vývojový  produkt, ktorý  určite  vyvolá  veľký  medzinárodný  záujem,  vďaka   Inžinierovi   Illésovi  Gyula-ovi,   kolegovi, ktorý  vyriešil  problém  mazania  železničných  koľajníc z množstvom  technických noviniek za dostupné  ceny. Železničné  koľaje, na  základe  tlaku  kolies  železničných  vozňov,  hlavne  v okolí  oblúkovitých  smeroch  sa veľmi  rýchlo  opotrebovávajú. Kým  výmena  kolies je relatívne rýchla a dá sa riešiť za  prijateľnú  cenu, zatiaľ  prvky  železničnej  trate  vrátane  vyradenia  trate  z prevádzky  sa  dá  riešiť  len  so  značnými  nákladmi.

Toto riešenie prinieslo zariadenie, ktoré dáva možnosť na  mazanie  vnútorného  oblúka  trate  pomocou  kolies  vozňov. Z prevádzky  urobené  video  v anglickom  jazyku,  predstavuje  predovšetkým ukážku funkčnosti  zariadenia, hospodárske  výpočty  o návratnosti  nákladov  prebiehajú  aj  v súčasnosti. Podľa  predbežných  výpočtov,  investičné  náklady  zariadenia,  už  v etape  testovacích  skúšok  boli zaplatené.