EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Techniky mazania olejomTechniky mazania olejom


Stratové olejové mazanie sa používa v najširších možných kruhoch a slúži na vytvorenie tenkého olejového filmu medzi pohyblivými povrchmi, čo je potrebné v pravidelných intervaloch opakovať pomocou automatických olejovacích systémov.

Kladne montovaný vstrekovací systém – Systém 33v

Kladne montovaný vstrekovací systém obsahuje najnovšie vyvinuté Dropsa priame vstrekovače.
Táto technológia ponúka precízne a bezchybné olejovanie, nezávislé od viskozity, teploty alebo tlaku.
Nový patrónový obal poskytuje nové možnosti aplikácie. Vstrekovače sa do výroby a na testovanie v celosti dostávajú automatizované, a týmto zabezpečujú bezkonkurenčnú cenu a kvalitu.

Ak systém použijeme s niektorým konkurencieschopným olejovým čerpadlom, napr. s elektrickým typom Smart, môžeme získať jeden z najlepších a najviac ponúkajúcich systémov.
Jednoducho sa pripájajúci rúrový systém ďalej znižuje náklady inštalácie.
Systém oleja v spreji – Orifice System 01

Systém oleja v spreji – Orifice System 01

Ručne ovládaný Systém 01 ponúka hospodárnejšie riešenie ako 33v.
Systém 01 sa skladá z jednotiek dávkovania (pre vopred kalibrované množstvá), ktoré vyrovnajú tlak systému zásobovacieho vedenia, a úmerne dávkujú mazací olej k mazaciemu bodu.
S elektrickým olejovým čerpadlom „Smile”, 01 sa stane jedným z najlacnejších centrálnych olejovacích systémov na trhu tým, že je ho možné prevádzkovať pri najnižších údržbových nákladoch.

Balíky čerpadiel

Dropsa k stratovým olejovacím systémom vyvinula široký výber čerpadiel s elektrickým, hydraulickým a pneumatickým pohonom. Popri štandardných olejových čerpadlách a tých v sériovej výrobe vyrábame veľa čerpacích jednotiek podľa individuálnych potrieb.