EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

SlužbySlužby


Naše  podnikanie:  vedľa  ponuky výrobkov,  svojich  Partnerov  a  Záujemcov  podporujeme  s  nasledovnými  službami:  

Je  pravdou,  že  tím  EuroScale  Mobiltechnika  s.r.o. je svojim  počtom malý,  ale  so  svojim  nadšením  a  svojou  túžbou  učiť  sa  a  pracovať,  si v predchádzajúcich  rokoch  vydobyli  dôveru  u  Partnerov  a  Dodávateľov  a  pri svojich objednávkach  a  v  podpore  nám venujú  značnú  pozornosť.

V  prvom  rade  neobchodujeme,  ale  reprezentujeme:

·         Výrobno-vývojové  hodnoty  našich  dodávateľov  na  našom  trhu,

·         Pre  našich  partnerov  známe  resp.  aj  pre  nich  ešte  neznáme, profesionálne  záujmy.

 

 Balík  služieb,  ktorý  venujeme  do  Vašej  pozornosti:Balík  služieb,  ktorý  venujeme  do  Vašej  pozornosti

 

PLÁNOVANIE:  Na  základe  desiatky  rokov  praxe  a podľa naučených  poznatkov z prác pre našich  Dodávateľov  a  Partnerov,


NAPLÁNUJEME  mazací  plán  na  stroje  svojich  partnerov.  Nie  len  vyexpedujeme  nutné  náhradné  diely,  ale  berieme  do  úvahy  aj  uspokojenie potrieb  partnerov,  strojov a  pri  danom   použití,  odporučíme  riešenia  z  našej  doterajšej  praxe.LOGISTIKA:   Prvky  prijatých  a  objednaných  systémov,  dodávame  podľa  možnosti v  čo  najrýchlejšom    termíne  pre  svojich  Partnerom,  Pokiaľ  je  potrebné  aj  riadenie  montáže, potom  väčšinu  nákladov  na  logistiku  berieme na seba a  dodávku  uskutočňujeme  my,  alebo  naši  odborní  pracovníci.

 

 

MANAGEMENT  MAZACIEHO  SYSTÉMU:   Plánovanie  mazania-,  obsluhy   kvapaliny  a   dávkovacích  systémov,  vedľa  engineeringu,  zhodnotíme  už  existujúce / fungujúce  systémy  techniky  mazania,  a  vytvoríme  úplnú  technickú  dokumentáciu. Systémy  v  plnej  miere odborne  dozorujeme.  Preplánovanie,  rozširovanie, homogenizovanie,  alebo  v  prípade  MANAGEMENT  MAZACIEHO  SYSTÉMUrekonštrukcie,  spolupracujeme  so  svojim  Partnerom – pripravíme  plány  údržby  podľa  požiadaviek.  Naše  služby  sa  neobmedzujú  len  na  automatické  mazanie, nespočetne  krát  sme  si  vytvorili  štandardy   aj  v  postupoch  ručného  mazania. 

ŠKOLENIA  A  PRÍPRAVA   ODBORNÍKOV:  V  rámci  zastupiteľskej  úlohy  je  pre  nás  dôležité,  aby  naše  vonku  uložené  zariadenia  pracovali  optimálne  a  na  spokojnosť  všetkých,  preto  veľký  dôraz  kladieme   na  školenie odborníkov  svojich  partnerov   a  na  sústavné  vzdelávanie z  oblasti  mazacích  systémov. Zabezpečujeme  školenia  pre  obsluhu – podľa  potreby - , resp.  v  maďarskej  reči  dávame  určité  údržbárske  príkazy.

 

MONTÁZ´,  REALIZÁCIA:  -- Centrálne  maznice, mazacie  systémy,  mazacie  zariadenia a  realizácia  podnikových  centrálnych  systémov  obsluhy  kvapalín (centrálne  systémy  zabezpečenia  oleja, povrchová  úprava,  lepidlá-, výber  foriem,  farby,  atď.  Centrálne  zásobovacie  systémy  a  technológie)  prijímame  realizáciu  na  kľúč.


SERVIS   A  GARANCIE:  Na  vybudované,  alebo  na  nami  manažované  systémy,  na  ich  náhradné  diely  prijímame  kompletnú, minimálne  12  mesačnú  garanciu. Na  niektoré  SERVIS   A  GARANCIEnáhradné  diely  zabezpečíme  rozšírenú  24-,36  mesačnú  záruku.  Prekročením  garančnej  doby   hoci aj o niekoľko  desiatok  rokov,  zabezpečujeme  dodávku   náhradných  dielov  alebo  opravárenské  úlohy,  na  základe  korektných, trhových  cenách. Naša mobilná  celoštátna  servisná  sieť  očakáva  našich  klientov  s  vyškolenými  odborne  podkutými  pracovníkmi.