EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Ručné mazanie a údržba


 

Popri automatických mazacích riešeniach, naša firma plní dôležitú úlohu v oblasti ručnej údržby a mazania.

Vypracovali sme mazacie plány pre početné veľké spoločnosti, a poskytujeme nevyhnutné metódy a pomôcky pre spoľahlivé ručné mazanie.

Ručné mazanie tukom

Ručné mazanie mazivom je dôležitou súčasťou tradičnej údržby. Ak sú aplikované vhodné metódy, efektivita ručného mazania sa približuje efektivite automatického mazania, ale k tomuto je potrebné, aby teoretické a praktické schopnosti obsluhujúceho personálu a použitých prostriedkov boli na vysokej úrovni.

Pri mazaní jedného ložiska môžeme dávkovať viac mazacej látky (čo je plytvanie materiálu), alebo si nemusíme všimnúť znaky dochádzania látky... Poskytujeme preto školenia, aby sme údržbárom alebo prevádzkovateľom dali vhodné odborné poznatky k tomu, aby sa vyhli plytvaniu materiálom.

Dôležitým hľadiskom môže byť aj to, aby prevádzkovatelia systematicky robili mazanie, veď v jednej prevádzkovej jednotke existuje veľký počet strojov a zariadení, na ktorých nie je jednoduché nájsť mazacie body. K tomuto poskytujeme aj Pracovné zošity, pomôcky s fotografiami a mapami, pomocou ktorých jednoducho ktokoľvek dokáže vykonať mazanie. (Viď menu Správy, články)

Nástroje, prístroje

Ručné mazanie, alebo plnenie automatických systémov, sa časovo náročným spôsobom, zvyčajne vykonáva tradičnou mazacou pištoľou. Modernejšími prístrojmi, ktorými sa šetrí pracovná sila a zefektívňuje pracovný čas (napr. pneumatické, elektrické čerpadlá) sa na jednej strane môže znížiť množstvo použitej mazacej látky (vyhnete sa tým plytvaniu z kazetového mazania), a na strane druhej sa zlepšuje kvalita mazania, úkony sa zrýchľujú. 

Spôsob zaobchádzania s modernými mazacími látkami popisujeme v menu Prostriedky mazacej techniky, alebo v našom On-line Katalógu.

Mikro-mazacie systémy, automatické mazacie kazety

Vďačnou pomôckou pri práci s ručným mazaním môžu byť jednobodové alebo mikro mazacie systémy.

Nová generácia dávkovacích kaziet s plynovými bunkami, Pulsarlube séria „C”, dokáže hospodárne vyriešiť „automatické” mazanie vzdialených, alebo ťažko dosiahnuteľných miest. (Ťažko dosiahnuteľné mazacie body vyššie umiestnených ventilátorov atď.)

Dávkovače zabezpečujú 1, 3, 6 alebo 12 mesačné dávkovanie 125cm3 alebo 250cm3 mazacieho tuku, a dajú sa naplniť takmer ľubovoľnou mazacou látkou.

Automatizáciu mazania viacerých nablízko umiestnených mazacích bodov dokážu najhospodárnejšie vyriešiť mikro-mazacie systémy série Pulsarlube „M”. Tieto zabezpečujú dávkovanie na 2 až 8 kusov mazacích bodov. Verzia na baterky sa dobre aplikuje na takých strojoch, ktoré sa točia, a kde prívod energie (elektriny) nie je možný. Takéto aplikácie sú napríklad v pivovaroch točivé plničky, pri ktorých mazanie všetkých veľkou rýchlosťou sa točiacich bodov rieši takýto mikro-mazací prístroj na batériový pohon.

Popri verzii na batérie existuje aj verzia s PLC synchronizáciou, a tiež modely s napätím 24V.

 

Viac informácií a našu detailnú ponuku nájdete na našej stránke www.zsirzoalkatresz.hu .