EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Produkty


Progresívne mazanie

Dropsa Bravo je jedno z najrozšírenejších kompaktných mazacích jednotiek v mobilnom a priemyselnom automatickom mazaní. Integrované čerpadlo, rozširovateľná nádrž (2+x3 litrov), piestová čerpacia jednotka, a ovládacia/kontrolná elektronika tvorí celok. Detailný popis systému nájdete tu.


Olejovací systém pre ľahký priemysel a mazanie reťazí

Pre popis a katalóg vstrekovacieho olejovacieho systému Smart kliknite sem!

Automatické olejovanie – technológia nového tisícročia

Kým v minulosti výrobcovia mazacích systémov aplikovali tradičné, tzv. škrtiace mazanie na mazanie strojov, reťazí ba dokonca koľají, začiatkom 21. storočia vyvinula Dropsa vstrekovacie mazanie System 33v, ktoré má oveľa presnejšie dávkovanie.

Vstrekovače možno pripájať ku systému v takmer neobmedzenom počte, počet mazacích bodov určuje len napájací výkon použitého čerpadla. V prípade väčšieho množstva vstrekovačov bude celý dávkovací cyklus o niečo dlhší. Týmto je možné prispôsobovať systém mazaniu až 100-150 mazacích bodov pri mazaní ložísk a systémov reťazí na pásoch napr. v potravinárskom priemysle.

Dropsa nevyvíjala len dávkovacie technológie, ale uviedla na trh aj nové, kompaktné a multifunkčné mazacie čerpadlo k vstrekovačom 33v.

Smart 2 séria mazacích čerpadiel je inovatívny balík čerpadiel pre obrábacie stroje, vo výrobe strojov, pre spracúvajúci a potravinársky priemysel. Čerpadlo Smart2 je ideálnym pre mazacie systémy, ktoré sú prevádzkované tlakom do 30 barov. Čerpadlá dodávame so vstavaným ovládacím panelom, alebo aj bez neho. Automatické a ručné čerpadlá možno aplikovať na výkon do maximálne 100cm3/min, a na tlak do 30 barov.

Smart2 Automatic je čerpacia jednotka aplikovateľná v najširšom možnom kruhu. Integruje tri hlavné mazacie metódy v jedinom ovládaní:

-       Časované olejové napájanie: mazací olej je dodávaný v danom časovom intervale, napr. do systému Orifice System 01 (kalibrované tryskové mazanie pre nepretržité mazanie; reťaze, ložiská)

-       Napájanie tlakovou vlnou: ku vstrekovacím systémom System 33v; napájanie zvyšovaním tlaku, a potom automatické odpínanie

-       Napájanie olejom na základe cyklov: čas mazania trvá do ubehnutia daného počtu mazacích cyklov (napr. progresívny mazací systém)

Na vstupnej strane možno mazacie cykly indukovať nasledovne:

-       Časované štartovanie: automatické štartovanie po danej odstávke

-       Impulzné štartovanie: automatické štartovanie po dosiahnutí daného počtu impulzov

-       Miešané štartovanie: automatické štartovanie, či už po odstávke alebo po dosiahnutí daného počtu impulzov

Multifunkcionalita je dosiahnutá vďaka spoľahlivému fungovaniu, a ovládaniu, ktoré je kompatibilné s takmer každým ovládaním. V minulom a tomto roku sme doteraz využili systém Smart 33v na mnohé riešenia, napr.:

-      na mazanie tratí: mazanie pohonných a povrchových reťazí prepravných pásov v potravinárskom priemysle, štetcami

-     na mazanie základných surovín u spoločnosti v automobilovom priemysle, kde bolo potrebné naniesť minimálne množstvo technologického oleja na spracované oceľové vlákna.
-      na mazanie ložísk a minimálne mazanie baliacich strojov v potravinárskom priemysle.
-      na 30 mazacích bodov automatického, progresívneho systému, štetcami
-      na mazanie štetcom na reťaziach pece, na 14-26 mazacích bodov
-     riešenie mazania koľají obrábacieho centra, na základe impulzno-časového ovládania (mazací cyklus začína v danom čase, alebo podľa daného počtu impulzov)


Ďalšou výhodou vstrekovacieho systému 33v v porovnaní s predchádzajúcimi systémami je, že je vďaka nemu možné spojiť v jednom systéme body s rôznymi mazacími požiadavkami: pri 0,03 – 0,5 cm3/impulz vstrekovač dokáže obslúžiť aj 1:16,7-násobnú potrebu, ba dokonca pri paralelnom zapnutí vstrekovačov dokáže vybaviť aj ďalšie nastavenia.

 

Zhrnutie: kombinácia Smart a 33v je takmer najflexibilnejšie využiteľná a jedna z najbezpečnejších a cenovo najvýhodnejších aplikácií v olejovej mazacej technike.


Mikro-automatické mazacie systémy a automatické mazacie kazety

Informácie tu!


 

Detektory prasknutia potrubia v priemyselnej mazacej technike

V jednotlivých odvetviach priemyselnej výroby sa z rôznych dôvodov stále dôležitejším stáva kontrola automatických mazacích systémov, či presnejšie: kontrola, či je (drahá) mazacia látka dodávaná do mazacích bodov, ložísk správne. Náklady výmeny ložísk v jednotlivých strojoch, vrátane straty súvisiace s odstávkou, môžu dosiahnuť dokonca aj investície do celého mazacieho systému!

Pri Dropse sme pre kontrolu citlivých, dôležitých mazacích miest vyvinuli a uviedli tzv. systém „detektoru na prasknutie rúr”.

V mazacom systéme sa elektronicky dá kontrolovať nie len dávkovanie (čerpadlo a rozdeľovače), ale sa dá zistiť aj to, či sa mazacia látka skutočne dostala od rozdeľovača mazacej látky do mazacieho bodu, a to tak, že sa tieto údaje ukážu prevádzkovateľovi na displeji!

V prípade prasknutia rúry, potrubia systém chybu okamžite hlási, preto je možné chybu ihneď skontrolovať a opraviť:

- Dávkovanie mazacej látky: kontrola čerpadla a rozdeľovačov: dávkuje systém látku, alebo nie?
- Kontrola množstva: aké množstvo je dávkované za určitý čas?

- Dostáva sa určené množstvo dávky do mazacieho bodu?

 

S týmto riešením môžeme predchádzať chybám zapríčinených vynechaním mazania (lámanie, výmena ložísk, atď.) môže PREDÍSŤ, a okamžitým zásahom sa chyby dajú znížiť na nulu. (Všeobecne je mazacie systémy možné jednoducho udržiavať aj počas prevádzky stroja, alebo aj počas kratších či dlhších odstávok.) Všeobecnou skúsenosťou je, že sa investícia do vstavaných kontrolných ventilov vrátila od šiestich mesiacov do 1 roka.

Ak je k tomu systém doplnený detektorom na prasknutie potrubia, ktorýkoľvek automatický mazací systém sa stáva dokonale kontrolovateľným, a výrobná jednotka maximálne bezpečnou.

Našim ďalším cieľom vo vývoji je, aby sme okrem kontroly mazania ložísk umožnili aj informovanie o teplote, rezonancii ložísk, a aby sa tieto informácie ako komplexný balík dát naraz ukázal Užívateľom.

Detektor prasknutia potrubia je možné vstavať a nasadiť aj do existujúcich, starých mazacích systémov.


Oprava prasknutých rúr v automatických mazacích systémoch – technické rady

Najčastejšou chybou inštalovaných automatických mazacích systémov v strojoch alebo priemyselných zariadeniach je prasknutie vedenia mazania. Všeobecnou skúsenosťou je, že údržbári a prevádzkovatelia poškodené alebo prasknuté súčiastky vymenia, vyberú a spolu s koncami rúr vyhadzujú.

Toto je zbytočná a nákladná oprava, veď je prasknutie vedenia možné vyriešiť aj jednoduchšie a oveľa lacnejšie:

Aplikovateľné techniky opravy prasknutia rúr:

- Oprava pretrhnutého vedenia s pevnými stenami:

o   Rúru skalpelom alebo rezákom obrezať, spraviť hladký povrch
o     Potom vstavať spojovaciu objímku medzi dve strany rúry

o    K prípojke z dvoch strán vložte rezané vedenie, a potom vidlicovým kľúčom č. 11 a 12 zatiahnite

o   Do objímky rukou natlačiť rúru až kým dvakrát nepleskne

 
- Oprava pretrhnutia flexibilných vysokotlakových hadíc

o  Hadicu skalpelom alebo rezákom obrezať narovno (kolmo)
o  Medzi dvoma koncami hadice vynechať priestor cca. 10-12 cm
o  Na obidve polovice naskrutkovať po jednej pošve plášťa hadice (s pomocou kombinačiek a vidlicového kľúča č. 12)

    §  Dávajte pozor, aby ste hadicu do plášťa nenatiahli až „na doraz”, nechajte približne 1mm vzdialenosti na vnútornej strane!

o  Potom plášť vidlicovým kľúčom č. 10 zakrútiť do pošvy

o Týmto ste pripravili konce hadice.

o  Následne podľa hore uvedených pokynov viete pripojiť náhradu ku dvom nadstavcom.
    § Všimnite si, že je k nadstavcom možné stabilne pripojiť jedine plášte hadice vybavenej ryhami!

o  Pošva plášťa:    plášte:   rovné:    45°:    90°:


Dúfame, že sme týmto krátkym „tréningovým materiálom” prispeli k zníženiu vašich  nákladov na opravu, a urýchlili údržbové práce.

 
V prípade ďalších praktických otázok sa obráťte na nás.