EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Priemyselné mazacie systémyPriemyselné mazacie systémy


Pre rozmanitosť priemyselných mazacích systémov sa v tejto stati budeme venovať len tým najdôležitejším.

Od 90tych rokov v priemysle dostáva stále väčší priestor moderné a hospodárne, progresívne mazanie, či už hovoríme o mazaní olejom alebo tukom. Nahrádza tradičné robustné dvojpotrubné mazanie, keďže sa stále zmenšuje aj rozmer strojov a príslušenstva, ich vypracovanie sa zjemňuje,

Súvisiace informácie

Techniky mazania olejom

Mazacie Techniky

Mazanie reťazí

Referencie

Mikro-automatické mazacie systémy

Produkty

Ručné mazanie a údržba

z dôvodu čoho je v porovnaní s predchádzajúcimi potrebný menší výkon.

V starších oblastiach ťažkého priemyslu (oceľovom, cementovom) sú však stále v prevádzke viacpotrubné a dvojpotrubné mazacie systémy.

V automobilovom a ľahkom priemysle, vrátane potravinárstva sú už zavedené jemno-mechanické riešenia, preto popri progresívnom mazaní priestor dostáva aj jednopotrubné olejovanie, alebo tzv. MQL (Minimal Quantity Lubrication) minimálne mazanie.

Teraz sa v krátkosti pokúsime charakterizovať a popísať všeobecne rozšírené mazacie systémy, respektíve odvolať sa na praktické príklady v prílohe:

MQL minimálne mazanie:

Podstatou mazacej techniky je „takmer suché mazanie“, čo znamená, že na povrch, ktorý si žiada mazanie, chladenie naneste práve dostačujúce mazivo. Nanášanie môže byť vo forme olejových kvapiek alebo nástreku, v jednotlivých prípadoch má výnimočný význam aj chladiaci účinok nosného vzduchu. Tento si žiada kvalitné mazivá.

Je rozšírený pri:

- mazaní obrábacích strojov, náradia a pracovných plôch (pri ťahaní, rezaní, ohýbaní, tvarovaní, atď.)

- mazaní reťazí, remeňov, lineárnych ložísk

- špeciálnych aplikáciách

Používané systémy: olejové nástrekové mazacie systémy, Vip4Chain – Vip4Tools, Near-Dry Machinery

Jednopotrubné systémy olejového mazaniaJednopotrubné systémy olejového mazania

Ako to aj názov napovedá, mazivo vychádza z olejového čerpadla jediným potrubím. Dávkovač a rozdeľovač sedia na centrálnom zásobovacom vedení vo forme „lastovičiek na drôte“, a dopravujú mazací olej k mazacím bodom v kvantovaných množstvách. Všeobecne rozšírené formy sú olejové mazanie škrtiacou tryskou, alebo modernejšie a bezpečnejšie mazanie vstrekovaním. Vstrekovacie systémy sú schopné rozdeľovať aj mazivá redšej konzistencie (NLGI 000 alebo 00). Použiteľný je pre zásobenie 80-1200 mazacích bodov, na menších plochách.

Je rozšírený pri:

-          mazaní koľají obrábacích strojov, pri mazaní klzných ložísk fréz

-          mazaní reťazí kvapkaním

-          mazaní ohybov a reťazí poľnohospodárskych strojov

Používané systémy: Lincoln Centromatic, SL, Dropsa 33V, System01, Vogel a olejovače DelimonPoužívané systémy

Progresívne mazacie systémyAko to vyplýva z ich názvu, progresívne systémy sa rozvetvujú presne tak, ako sa rozvetvujú korene stromu, a týmto vedením sa z čerpadla cez rozdeľovače rozdeľuje mazacia látka ku mazacím bodom. Mazaciu látku dávkovanú „zhora“ rozdeľovače zosúladene (nastaviteľným spôsobom) rozdeľujú ku východom, k týmto sa potom môžu zaraďovať ďalšie rozdeľovače. Môžu sa aplikovať v priemere na 60 až 80 mazacích bodov, na masívne a vysokotlakové systémy. Rozdeľovacie čerpadlá fungujú na princípe pieste, s vlastnou nádržou, a sú dostať aj so vstavaným ovládaním. Kompaktné verzie 12/24 VDC, ďalej priemyselné verzie a tie s kovovou nádržou potrebujú napätie 230/400VAC, ale je možné dostať aj verzie s pneumatickým alebo hydraulickým pohonom. Rozmer nádrží sa pohybuje od 2kg až do 100kg.

Je rozšírený pri:

-          skoro všetkých oblastiach od mobilných aplikácií do najtvrdších podmienok

Používané systémy: System26 progresívny, Lincoln Quicklub, a mnohé ďalšie verzie

Viacpotrubné mazacie systémyViacpotrubné mazacie systémy

Väčšina týchto mazacích systémov patrí minulosti, väčšinou ich používajú už len pri výrobe gumy, pri viacpotrubných systémoch s veľkou transportnou kapacitou, ale už aj tieto vymieňa tzv. cirkulačné olejovanie.

Dvojpotrubné tukové mazacie systémy

V ťažkom priemysle sa vyvíjali v prvom rade dvojpotrubné systémy, a to robustné zariadenia, ktoré fungujú v extrémnych podmienkach alebo na veľké vzdialenosti, a majú obrovskú spotrebu tuku. Z čerpadla vychádzajú dve hrubé vetvy, a potrubím s veľkým priemerom majú schopnosť rozdeliť obrovské množstvo mazív, aj do 1000-1500 mazacích bodov naraz. Pre robustné spracovanie a náklady spojené s veľkou spotrebou materiálu sú tieto systémy potláčané do pozadia, a týmto otvárajú priestor pre menšie a progresívne systémy.Dvojpotrubné tukové mazacie systémy

Je rozšírený pri:

-          tukovom mazaní zariadení veľkých rozmerov pri výrobe gumy, cementu a oceľa

-          mazaní lisov, valcovní

Používané systémy: Dropsa Modular Dual Line, Lincoln

Mazanie reťazí

Mazanie reťazí sa ku dnešku stalo špecializovaným a rozsiahlym odborom, a existuje mnoho praktických riešení na optimálne mazanie nespočetného množstva druhov reťazí. Môžeme ho aplikovať pri magnetických motoroch, alebo pri pneumatických membránových čerpadlách, systémy MQL mazania vstrekovaním oleja alebo olejovou hmlou, no obľúbené sú aj mazacie techniky štetcom alebo kvapkaním.

Dané aplikácie navrhujeme s ohľadom na jedinečné vlastnosti reťazí (systémov), preto sa ťažko o tomto hovorí vo všeobecnosti.

Systémy nanášania mazív

Stáva sa, že mazivo nie je možné priamo aplikovať na plochu, ktorú potrebujeme mazať (kvapkaním, natieraním, atď.), v takýchto prípadoch sa dostávajú do popredia systémy nanášania mazív. Podstatou týchto systémov je, že sa olej, tuk nanášajú na danú plochu zo vzdialenosti 200-300mm, ba aj 500mm od mazacieho bodu.

V závislosti od mazania a aplikácie (olej, tuk), používame viacero riešení, v istých prípadoch aj v individuálnej výrobe.

Špeciálne mazacie systémy

Pri nespočetných množstvách oblastí použitia sa občas vyskytne aj „extrémna“ úloha, keď je potrebné vyriešiť špeciálne mazanie koľají, tratí alebo ozubených kolies. Pod menu Správy, články nájdete detaily o mnohých našich výrobkoch, ktoré vyvíjame.