EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Prečo je dôležité centrálne mazanie?EuroScale Kft

 


Mnoho užívateľov a majiteľov v automatických mazacích systémov vidia iba úsporu času a náklady spojené s ich inštaláciou, kým skúsený užívatelia poznajú aj ostatné prednosti automatických mazacích, olejovacích systémov, z toho vyplývajúce úspory.

Po desaťročných skúsenostiach zverejnili štúdiu a Západnej Európe, ktorá poukazuje na najčastejšie príčiny zlyhania strojov:           

                                               Prečo je dôležité centrálne mazanie

- 20% špina         - 33% nedostatočné mazanie       - 18% inštalácia

- 7% preťaženie stroja        - 3% údržba, skladovanie        - 19% iné


Ako vidíme chyby vyplývajúce prevádzky a údržby sú zodpovedné za viac ako 50 % porúch a nákladov na prevádzku.

Pri dostatočných informáciách ohľadne funkcie mazania, môžeme týchto 50% okamžite radikálne znížiť , alebo eliminovať, V nasledovných riadkoch Vám zodpovieme otázky „prečo“ a „ako“.

Cieľ použitých mazacích techník

Cieľ použitých mazacích techník:

- znižovanie trenia medzi navzájom pohybujúcich a dotýkajúcich sa plôch

- zamedzenie prístupu nečistotám a vody na mazacie plochy – tesnenie, udržanie špiny mimo

- Chladenie

- Odhlučnenie

Základné pravidlá mazania ložísk, požiadavky voči mazaniu/premazaniu:

- Dávkovanie presného množstva maziva: ani viac, ani menej

- Pravidelné dopĺňanie maziva v pravý čas

- Dopĺňanie na všetkých mazacích bodoch

- Zabezpečenie správnej údržby: nesmú sa vynechať žiadne mazacie body ani cykly

- Aj v prípade extrémnych podmienok treba dodržiavať mazacie


Ručné mazanie vs. Automatické mazanie

Ručné mazanie vs. Automatické mazanie

Ručné mazanie sa spravidla môže vykonávať na stojacich (vypnutých strojoch). V takom prípade sú čapy, ložiská v pokojovom stave, zaťažené iba vlastnou váhou, vtlačené mazivo sa nemôže dostať do stlačených častí. Preto po spustení stroja sa istý čas súčiastky pohybujú bez mazania, podobne ako ložiská kľukového hriadeľa pri spustení spaľovacích motorov .

 

V prípade automatického mazania ,je mazivo dávkované aj počas chodu strojov, čím sa všetky trecie plochy poľahky premažú, prípadne  schladia a tým výrazne vzrastie efektivita mazania.

Ručné mazanie (olejovanie) prevádzame v dlhých periódach. V prípade mazania s vazelínou sa môže stať, že vplyvom opotrebovania , mazivo stratí zo svojho objemu a ložisko natiahne zo svojho okraja určité množstvo zašpinenej vazelíny. Týmto sa nielen mazanie zruší, ale v špine obsiahnuté abrazívne časti môžu poškodiť vnútorný povrch ložiska.

Automatické mazanie prevádzame v hustých intervaloch. V takomto prípade ložisko doplňujeme malým množstvami a opotrebované mazivo  nahradíme novým.  Ochranu proti vode a  nečistotám usadených na vonkajšej strane ložiska zabezpečuje tesnenie.

Platí to hlavne v takých prípadoch, keď stroj pracuje napríklad na prácach pod vodou (jav vymytia).

 

V prípade ručného mazania je množstvo maziva rozdielny, čo všeobecne spôsobuje  preplnenie, alebo sa vynechajú mazacie plochy , prípadne cykly. Preplnenie: v takomto prípade množstvo maziva v ložiskovom priestore vytvára odpor pre samotné ložisko, nastáva preťaženie a narastá teplota, ktorá znehodnocuje mazivo. Vynechanie cyklu: pri vynechaní cyklu, ložisko daný cyklus beží na sucho, narastá trenie a klesá životnosť ložiska. Vynechanie mazacieho bodu: zvyčajne servisný technik/údržbár vynechá mazacie body na ťažko dostupných miestach.

Podľa hore opísaných princípov, prevádzka strojov s automatickým mazacím systémom znamená  značné hospodárske výhody pre majiteľov, či prevádzkovateľov.

Tieto výhody sú merateľné poklesom nákladov na nasledovných položkách

- Predĺžené servisné a prevádzkové cykly

- Klesajúce náklady odstávok, menšie personálne zaťaženie, pokles počtu pracovníkov

- Pokles nákladov na opravy ložísk (materiál , poplatky za opravu)

- Rast „užitočného času“

- Pokles množstva mazacej látky

- Odpadá možnosť znečistenia vnútra ložísk pri mazávaní

- Významný krok smerom k ochrane životného prostredia   !

- Optimálne mazanie a ochrana v správny čas

- Rast životnosti strojov a zariadení (hoci aj o 30 – 40%)

- Vyššia hodnota strojov pri predaji

Zhrnutie: Pri používaní automatických mazacích systémov klesnú prevádzkové, servisné náklady o viac ako 25 – 35%.

Automatické mazanie

Ďalšie podrobné informácie si môžete stiahnuť z našich školiacich odborných materiálov, alebo si žiadajte naše odborné školenie v danej oblasti. Kliknite na časť Služby /  Tréning mazacej techniky pre ďalšie podrobnosti.