EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Nakladacie, lyžicové váhy a bagrové váhy

OutsetPri výbere bagrových váh treba dbať na dve hlavné zásady, aj keď v širokej palete možností nie je jednoduché zorientovať sa. Veľa obchodníkov ponúka „ najlepšie“ a iný zasa „najlacnejšie“ váhy...

Podľa našej filozofie si investor musí rozmyslieť dve veci    Nakladacie, lyžicové váhy a bagrové váhy

  

 - na akú funkciu potrebuje váhy a

 - a akú dobu chce váhy používať?


Na prvú otázku si klienti sami nájdu odpoveď, veď na miesto s malou frekvenciou, na etapovité nakladanie  potrebuje iný typ váh, ako na miesto s nepretržitým nakladaním. Nie je jedno či po nakládke nákladné vozidlo prechádza cez mostovú váhu a tam sa vystavujú konečné vážne papiere, alebo túto službu zabezpečuje už lyžicová váha. 


Dôležité si je ujasniť, že z mnohých služieb, čo je potrebné používať? Či treba údaje o klientoch, nákladných autách alebo o type tovaru vyznačiť na dokladoch, prípadne zálohovať, alebo či údaje treba uchovávať na dlhšiu dobu. Otázkou je či údaje na ďalšie spracovanie treba dostať do počítačového systému/ov,  prenos dát má prebiehať akou rýchlosťou a v akých intervaloch.   

 

Treba rozhodnúť v akom teréne bude stroj pracovať, či je potreba z dôvodu sklonu terénu korigovať výsledné údaje, veď sklon nad 3-5° znižuje presnosť váženia . Či je potreba certifikovanej váhy,  alebo postačuje váha zodpovedajúca vážiacim štandardom?

 

Druhé kritérium , zamerané na čas používania je veľmi významný. Údržba neeurópskych váh, alebo váhy bez stabilnej servisnej podpory, prípadne slabým zastúpením značky, sa časom môže stať, podľa skúsenosti, problémovou záležitosťou, napríklad v prípade zrušenia zastúpenia značky, môže  prekalibrovanie (opätovná kalibrácia) váh výrazne navýšiť náklady, v prípade , že treba privolať odborníkov z iných európskych štátov.

Aj pri tomto kritériu Vám naša spoločnosť vie podať pomocnú ruku, veď ako servisné miesto viacerých značiek, poznáme na hore uvedené otázky odpovede.

 

V ďalšej časti Vám predstavíme v krátkosti našu paletu výrobkov, ale v prípade záujmu Vám vypracujeme podrobnú ponuku.

 

 

Talianska firma Outset patrí medzi európske spoločnosti s dynamickým rastom. Ako inovatývny výrobca skĺbila náročný taliansky dizajn, s najmodernejšou technikou a s výbornou užívateľskou  funkcionalitou.


Paleta váh Outset je relatívne úzka, ale každý výrobok , vedľa mnohých funkcií obsahuje aj špeciálne doplky.


VISION EVOLUTION    Model  Outset Vision  Evolution

Model  Outset Vision  Evolution  je  prelomovým výrobkom  na  trhu  nakládkových váh. Ako prvá nakladacia váha bola vybavená obrazovkou  s farebnou grafikou  s vysokou  svietivosťou a jednotkou zabezpečujúcou dátovú  komunikáciu. Tento  model   vysoko  prekonáva  svojich  súperov  so  svojou  modernosťou  a s  ponúkanými  možnosťami. S jednoduchým  excelovským  tabuľkovým  programom  sa  dajú  zapisovať údaje  ako Kupujúci, Materiál, Poznávacie  značky  aut, Projekty, dáta  obsluhy,  následne ich modifikovať   potom  jednoduchým pohybom  pomocou  SD  karty dať  do  pamäti  váhy. 

Dáta  nakladacej  váhy,  s  takou  istou  jednoduchosťou  sa  dajú  z  pamäti  vyčítať,  potom  ich  v  excely  organizovať, robiť  rozbory  alebo  vo  fakturizácii  robiť  sumarizácie. Vedľa   vysokého  rýchlostného  váženia   a  práce  s  databázou sa dá pripojiť k  monitoru hoci aj kamera  na  sledovanie  spätného  chodu,  čo  v  značnej  miere  môže  zvyšovať  bezpečnosť  práce.

Presnosť  našich  dynamických  kontrolných  váh zodpovedá  štandardom  EU, pri  pracovných  strojoch vybavených  zodpovedajúcou  hydraulikou    sa  dajú  kalibrovať  aj s nižšou  chybovou toleranciou  než   0,5% (Outset  modely).

Hlavné  charakteristické  črty  a funkcie:

.Vision  Evolution  na  čelnom  nakladači  alebo  na  bagri  je  ideálnym  riešením  na  presnú  kontrolu  a  vyúčtovanie  nakládky.  Systémom  lámp  a  akustickou  signalizáciou  podporovaná  nakládka,  a  BEZPRAŠNÁ  ÚPRAVA  robí  Vision  Evolution  miláčikom  všetkých  strojníkov.

Vedľa výraznej pamäťovej kapacite a ľahkej obsluhy na báze „ikon“, má veľký farebný monitor , ktorý je dobre čitateľný a prehľadný pri akýchkoľvek svetelných podmienkach.

 

Vision  Evolution  je  najmodernejšou,  a jednou    najpresnejšou  palubnou  váhou  s  veľkorozmerným  monitorom  na  odpočítaní  dát  v  reálnom  čase, ktorý  s  jedným  Navigačným  kolesom  zabezpečuje  neskutočne  rýchlu  obsluhu. Dáta vieme  uložiť  na  Pamäťovú  KARTU  okamžite,  denne,  čím  odovzdávanie   údajov  vo  formáte  EXCEL   je  okamžité. Napĺňanie  pamäťových  -blokov (kupujúci, Materiál, Nákladné  autá,  atď.)  je  tiež  najrýchlejšie:  na  počítači  vyrobené  excelovské  dáta môžete  plniť  z  pamäťovej  karty:  nie je  potrebné  na  váhe  po  jednom  napĺňať  databázu  ,  čím  sa  minimalizujú  možnosti  omylu.  Grafický  FAREBNÝ monitor

 

Možnosť pripojenia zadnej kamery ďalej zvyšuje bezpečnosť pohybu na pracovisku, svoju pracovnú rýchlosť  a to bez ďalších, náklady zvyšujúcich  drahých displejov. 

 

Nový  Vision  Evolution prekonáva svojich súperov nie  len so  svojimi  službami  a  vonkajším  vzhľadom  ,  ale  vďaka  masovej  výroby   a  elektronizácii  aj  so  svojou  cenou  víťazí!!

 

Princíp  funkčnosti sa  zakladá  na  vysokej  presnosti  digitálnych  hydraulických  meracích  bunkách,  a  na  zabudovaných  obslužných  funkciách,  ktoré  podporuje  najnovšia  elektronická  technológia.

 

1.)    Grafický  FAREBNÝ monitor, na  ktorom  sa  objaví  váha  lyžice, počet  naložených  lyžíc, a celková  váha  naloženej  hmoty,

2.)    Automatická  funkcia tara,

3.)    Funkcia  dočasného  prerušenia  nakladania – podpora iných  pracovných  postupov,

4.)    Cieľová  hmota/ funkcia maximálneho nákladu  : k  danému  nákladnému  autu,  alebo  Kupujúcemu, Produktu  priradená  a  maximálne  možné  vydanie   množstvo  materiálu,  pri  dosiahnutí  tohto  množstva  váha okamžite  signalizuje   strojvodcovi.

5.)    Pamäť  na  výrobok.  pamäť  na  klienta,

6.)    Pamäť na klienta

7.)    Možnosť  kalibrovania  na  4  adaptér,

8.)    Priradenie  tlačiarne – tlačené  lišty,

a.       jednorazová  nakládka – vážny  lístok,

b.      Vytlačenie  celkovej  nakládky – aj podľa  položiek,

c.       Periodický  výkaz: denným/týždenným/mesačným  nastavením  podľa  typu  materiálu,

d.      Tona  - m3  konverzia,

9.)    Pamäťová  karta: Všetky  dáta  v  pamäti (Kupujúci, Strojník, Nákladné  vozidlo, Projekt, Materiál) a  spracovanie  a  zostavovanie  nakládky  na  PC  a  v  exceli.

 

Outset E.T. (Extra Technology) čelná nakladacia váha – je hospodárne najlepším riešením  premerania!Outset E.T. (Extra Technology) čelná nakladacia váha


Jednoduché  a  hospodárne

·         Dynamické  a  statické  palubné  meranie – v  každom  priestore  ku  kontrolným  meraniam,

·         Neobyčajný  obrat  a  cena / hodnotový  pomer

·         V  rámci  opcie  pripojenie  tlačiarne

·         Medzisúčty  a signalizácia  váhy  motorového  vozidla, funkcia  cieľovej  hmotnosti,

·         Spoľahlivá, priateľská  jednoducho priehľadná.

E.T.  lyžicová  váha  je  ideálnym  riešením  tam,  kde  potrebujeme  hospodárny  prístroj  na  meranie  pred  nájazdom  na  mostovú  váhu. Na  meranie váhy  lyžice  pri optimálnych vysokozdvižných  vozíkoch,  čelných  nakladačoch  a  teleskopických  nakladačoch. Jednoduchá  manipulácia,  menšia  chybovosť. E.T. urýchľuje  prácu  na  nižších  nákladoch  a  zvyšuje  produktivitu  práce. Jej  presnosť   zhoduje  sa  so  všeobecnými  lyžicovými  váhami (0  --  1%).

 

Hlavné  charakteristiky  a  funkcie:Hlavné  charakteristiky  a  funkcie

Princíp  funkčnosti sa  zakladá  na  vysokej  presnosti  digitálnych  hydraulických  meracích  bunkách,  a  na  zabudovaných  obslužných  funkciách,  ktoré  podporuje  najnovšia  elektronická  technológia.

1.)    Váženie  prebieha  so  4  spôsobmi,  v  závislosti  od použitia  stroja:

·         Statické  meranie,

·         Plynulé  meranie, sumarizovane   pomocou  tlačítka „aktuálne  meranie”,

·         Dynamické  meranie  na  vysokozdvižnom  vozíku,

·         Dynamické  meranie  na  čelnom  nakladači  a  na  teleskopickom  nakladači

2.  ) Grafický  monitor, elektronicky  regulovateľným  kontrastom, 

3. ) Monitor  s  hmotnosťou  nákladného  vozidla,  s  hmotnosťou  lyžice,  a  s počtom  naložených  lyžíc,

4.   ) Funkcie  vynulovania – celkovej  sumy, medzisúčty, a  funkcia  odpočtu,

1.      )Funkcia  tara – maximálna  zaťažkávacia  funkcia  s  podporu  „policajnej  lampy”,

2.      )Funkcia maximálneho zaťaženia s podporou „policajnej“ kontrolky

3.      )Funkcia  čiastočného  odstavenia  činnosti  váhy,

4.      )Jednoduché  sumarizačné údaje  denné, týždenné  alebo  mesačné  naložené  množstvo,

5.      )Možnosť  dvojakej  kalibrácie,  na  2 adaptér,

6.      )Možnosť  pridania  tlačiarne: celková  hmota, dátum  a  čas,  tlačenie čísla  vážneho  lístka,

7.      )Možnosti  seba kontroly  v  záujme  hľadania  možných  chýb,

8.      )Pripravené  prípojky v  záujme  urýchlenej  montáže.

 

Fínska spoločnosť Tamtron patrí medzi popredných výrobcov váh a jeho masívna a vyzretá rada výrobkov pod označením PRo je už desiatky rokov lídrom naRada PRO disponuje s troma hladinami funkcionality trhu.

 

Rada PRO disponuje s troma hladinami funkcionality :

 

PRo-100 nakladacia váha už v základnej výbave má také funkcie, ktoré ju radia medzi najlepších:

·         Rýchle a automatické váženie, okamžitý odpočet hmotnosti nákladného auta/návesu

·         Vylievanie, spätné váženie, cieľové množstvo

·         2 bloky v pamäti, možnosť uloženia , materiálov, klientov

·         Rýchlosť, joystick a kompenzácia náklonu pre presné váženie

·         Možnosť certifikácie IEEC/TÜV

·         Možnosť objednávky s dvoma druhmi tlačiarní

·         Veľký, viacradový displej , ergonomické tlačidlá a bezprašné vyhotovenie

PRO-200 je softvérovo rozšírenie základnej verzie, v ktorom ďalších pamäťových bodov pomáha obsluhe/majiteľovi v triedení meracích dát.

 

PRo-300PRo-300 je vylepšená verzia už spomínaných modelov, ktorá dokáže dáta nielen uchovávať , ale cez GSM/GPRS/Internet bezdrôtovo preposielať , v prípade zálohovať dáta cez USB.

Každý výrobok radu PRO sa môže certifikovať doma i v zahraničí (európa) na banské práce a štrkoviská.

Najmenšia váha firmy Tramton s označením Easy, pri základných funkciách zabezpečuje rýchle a spoľahlivé váženie pri nízkych nákladoch. Nevýhodou výrobku je malá pamäť a nemožnosť certifikácie.

Pre ďalšie ponuky nás kontaktujte, veď naša paleta výrobkov sa každým dňom mení!