EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Mikro-automatické mazacie systémy

   Mikro-automatické mazacie systémy 


Aplikácia Mikro Automatického mazacieho systému sa do pozornosti mazacích techník dostalo cez Perma mazacie zásobníky s plynovými kazetami.

Vytvorenie jednotlivých centrálnych mazacích systémov pre automatické mazanie strojov (napr. ventilátory, čerpadlá), alebo zariadení s iba jedným mazacím bodom (reťaze, roboty, pohony, lysy, drvičky, atď.) je skutočne pomaly návratná investícia.

Perma, Simalube, SKF základné zariadenia s plynovými kazetami sú takmer dokonale vhodné prostriedky pre jednotlivé mazacie body, v rámci svojich hraníc. Nízkotlaková plynová bunka (3-4 barov) v studenej prevádzke alebo v prípade väčších vibrácií neposkytuje dostatočný vyprázdňovací (dávkovací) čas, a v mnohých prípadoch zásobník nedávkuje.

Tlak najnovšie vyvinutého elektrolytického automatického mazacieho zásobníka je vyšší, montážne kovanie stlačovaného piesta tesnejšie, preto sa podstatne zlepšili problémy dávkovania, napr. aj v prípade nových Pulsarlube zásobníkov.

V prípade ovládania podporovanom LED displejom (stále blikanie počas prevádzky, hlásenie chýb, zastavenie dávkovania), dávkovanie zásobníkov je možné zastaviť, kým horné, staršie bunky dávkujú aj počas odstávky zariadenia (zbytočná strata).


Elektrolytické bunky Pulsarlube „C” je možné podľa potreby spustiť, odolávajú vibráciám, a s ochranou IP67 sú schopné dokonale mazať aj pod vodou. Pulsarlube „M”

Sú dodávané plnené 5 druhmi tukov (tuky NLGI2, high-pressure, high-temperature, NSF-H1, high-speed) alebo prázdne.

S rozvojom elektronizácie takmer každý výrobca vyvinul mazacie jednotky aj pre elektromotory (Perma Star, PRO, Memolub, SKF), ktoré sa vyšším tlakom, vymeniteľnou nádržou na tuk dostali bližšie ku kategórii ľahko používateľných, hospodárnych výrobkov. Doteraz cena týchto výrobkov závisela najmä od pridanej hodnoty distributérov, a nie od technických vlastností.

Nová séria Pulsarlube „M” okrem doterajších predností dostane priestor na domácom trhu aj vďaka akumulátorovému pohonu (alkalické alebo lítiové), ďalej vďaka zvýšenému prevádzkovému tlaku (hoci aj 60 barov!), no s nižším zaradením.

Základná verzia Pulsarlube „M” je dodávaná s tukovou nádržou 125cm3, 250cm3 alebo 500cm3, a tieto nádrže sa dodatočne môžu ešte podľa potreby (kompatibility) meniť. Aj so základným akumulátorom dokáže pracovať s 24 mesačným dávkovaním aj s prestávkou. Nastaviteľný čas dávkovania je 0 do 360 dní, teda prístroj má veľmi jemné vypracovanie, časové intervaly možno kedykoľvek meniť, v závislosti od podmienok a potreby mazania ložísk.  

V prípade poruchy mazania – upchatie, chyba akumulátora/vybitie alebo vyprázdnenie nádrže – sa táto chyba ukáže na veľkom LCD displeji. Verziu „M” je možné využiť aj v prostredí EX.

 

Pri verzii „MS” môže dávkovacie intervaly (takt) ovládať aj ovládanie PLC zásobené mazacím systémom, teda mazací takt je synchronizovaný prevádzkouPri verzii „MS” zariadenia.

Aj pri verzii „MSP” zabezpečuje napätie pohonu (24VDC) zariadenie zodpovedné za mazanie, takže sa užívateľ nemusí zaoberať ani výmenou batérií alebo akumulátora. 

Mazacia jednotka Pulsarlube, ktorý je zásobený aj elektromechanickým čerpadlom, sa môže plniť mazivom NLGI 000 – NLGI 2, a rovnako aj olejmi, alebo môžeme zabezpečiť aj plnené patróny . Na žiadosť Partnera plníme patróny s jeho vlastným mazivom.

Prachové filtre zabezpečujeme zadarmo pri objednávke celej sady.

Aj najjednoduchšia dávkovacia bunka Pulsarlube „S” s pružnou silou, ktorá sa najviac podobá na tradičné mazacie stroje Staufer, by tiež mohla byť automatickou mazacou jednotkou, aj keď v tomto prípade by prívod maziva do ložísk zabezpečoval vákuum, ktorý v ňom vzniká, pružinová bunka zabezpečuje iba zásobovanie a predpätie. Jeho cena, ktorá sa pohybuje okolo niekoľkých eúr je oveľa výhodnejšia ako sú ceny konkurencie (napr. Chesterton).

Pre ďalšie informácie sa obráťte na nás, alebo navštívte náš On-line Katalóg!