EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Palubné  váhy,  váhy  nakládkyPalubné  váhy,  váhy  nakládky

 

 

Naša  spoločnosť v Maďarsku,  ako  jediná nezávislá na  značke ,   v  širokom  sortimente  ponúka  svojim  zákazníkom  mobilné  váhy a  palubné  váhy. Zaoberáme  sa  výlučne   v  Európe  vyrobenými  a  spoľahlivou  starostlivosťou   zabezpečenými  náhradnými    dielmi, aby  ani  po  niekoľkých rokov neboli  problémy pri  používaní  našich  hodnotných  prístrojov.

V  našej  ponuke  nájdete  od  najjednoduchších  až  po  najmodernejšie, vhodné  nakládkové,  pásové  alebo  bagrové váhy  alebo  váhy  na  nákladné  autá.

 

Hľadáte  lacné  a  jednoduché  riešenie  na  váženie?  Vyberte  si  Statickú  lyžicovú  váhu!!

 

Statické  lyžicové  váhy sú  vyvinuté  meracie  prístroje predovšetkým  na  vysokozdvižný  vozík  a  na  čelný  nakladač, ktoré  užitočnú  hmotu odvážia na  vidlici  alebo  v  lyžici  v pokojovom stave strojov . Preto po  naberaní  treba začatý  zdvih  prerušiť, treba na niekoľko  sekúnd  lyžicu  a  vidlicu  na  referenčnom  bode  zastaviť,  kým  sa váženie   automaticky  uskutoční. Niektoré  modely  manuálnych váh aj  sumarizujú namerané  hmotnosti  pri  nakládke,  to  znamená  že odvážia  celkovo  do  vozidla  naložené  množstvo.

                                                                             
K  niektorým  modelom  sa  dá  pripojiť  aj  tlačiareň. Na  pomoc  pri  výberu si stiahnite  našu  Porovnávaciu  tabuľku.

Statické  váhy  majú  meraciu  presnosť  v  priemere medzi  0-2%, ale  keď  je  hydraulika  v  dobrom  stave, dá  sa  dosiahnuť  hodnota  aj  v  rozmedzí  0 – 0,5%  počas  kalibrácii.

 

 

Hľadáte  riešenie rýchlé  a s  vyrovnanými  hodnotovými  parametrami??


Vyberte  si z  našich  Dynamických  váh!!!


Naše dynamické nakladacie  váhy  váženie  vykonávajú  počas  dvíhania  a  pohybu, čím  urýchľujú  nakládku, a zabezpečia prácu bez zastavenia stroja. Odporúčame  to  všade  tam,  kde  sa denne  nakladá  viac  nákladných  vozidiel,  alebo  kde nakladací  čas  je  dôležitým  činiteľom.

Dynamické  váhy  - od  najjednoduchších  po  najdrahších – pracujú  na  princípe  merania  tlaku hydrauliky. Meracia  presnosť,  rýchlosť a  obsluha   závisia  od mechanicko-elektronických  výkonov  výrobcu.

Naša najjednoduchšia    váha  je  e-Max  200, dynamické  váženie  je  schopná  vykonať automaticky,  alebo  manuálne a uložiť dáta do  5 zberní. Dá  sa k nej pripojiť  aj  tlačiareň.


Model Outset  E.T je  zasa najhospodárnejším  prvkom  našej  ponuky, keď  pri  veľmi  priaznivej  cene  poskytuje  najviac funkcií.


Model  Outset Vision  Evolution  je  prelomovým výrobkom  na  trhu  nakládkových váh. Ako prvá nakladacia váha bola vybavená obrazovkou  s farebnou grafikou  s vysokou  svietivosťou a jednotkou zabezpečujúcou dátovú  komunikáciu. Tento  model   vysoko  prekonáva  svojich  súperov  so  svojou  modernosťou  a s  ponúkanými  možnosťami. S jednoduchým  excelovským  tabuľkovým  programom  sa  dajú  zapisovať údaje  ako Kupujúci, Materiál, Poznávacie  značky  aut, Projekty, dáta  obsluhy,  následne ich modifikovať,   potom  jednoduchým pohybom  pomocou  SD  karty pridať  do  pamäti  váhy. 

Dáta  nakladacej  váhy,  s  takou  istou  jednoduchosťou  sa  dajú  z  pamäti  vyčítať,  potom  ich  v  excely  organizovať, robiť  rozbory  alebo  vo  fakturizácii  robiť  sumarizácie. Vedľa   vysokého  rýchlostného  váženia   a  práce  s  databázou sa dá pripojiť k  monitoru hoci aj kamera  na  sledovanie  spätného  chodu,  čo  v  značnej  miere  môže  zvyšovať  bezpečnosť  práce.


Presnosť  našich  dynamických  kontrolných  váh zodpovedá  štandardom  EU, pri  pracovných  strojoch vybavených  zodpovedajúcou  hydraulikou    sa  dajú  kalibrovať  aj s nižšou  chybovou toleranciou  než   0,5% (Outset  modely).

 

Keď  potrebujete  certifikovanú váhu,  môžete  si  vybrať   z  nasledovných  modelov: e-Max  Dyn  900i,    PRO  200,    PRO  300!


Tieto  modely,  vzhľadom  na  ich  vlastnosti  sú  zhodné  s kontrolnými  váhami, ale  majú  domáce aj  zahraničné EU povolenia  k  certifikácii. Keď  v  každom  prípade  potrebujete  náklady  certifikácie podstúpiť,  model  Dyn  900  už  v  každom  prípade  vyhovuje  základným  požiadavkám, keď  jeho  meranie  je  overovateľné,  a  ponúkame ju  oproti  iným  až  za  neuveriteľnú  cenu.


Profesionálnym  požiadavkám  (pamäťová  kapacita, dátová  komunikácia, kompenzácia náklonu, atď.)  v  skutočnosti  vyhovuje  len séria  PRO: samozrejme, neuveriteľné  presné  meranie (aj  napr.  po  jednej  lyžici +/- 5kg!)  má  aj  svoju cenu,  ale  v dlhodobom horizonte môže  byť samostatná  „vážna  stanica“  užitočným  partnerom  aj  pre menších  podnikateľov ( s tým,  že  nie  je  nutné  stavať  náročnú  mostovú  váhu),  a snáď  aj  väčším  podnikom (kde  je  rozsiahla  databáza,  zber  údajov,  a manažment).

 

Naše top ponuky:

Outset  Vision Evolution – „Začiatok“  v modernej meracej  technológii

Predstavujeme najnovšiu Outset, ktorá v sebe skrýva revolučnú  novú  technológiu, presnosť,  a palubnú  váhu  Vision Evolution  obsahujúcu balík  služieb.  Vision  Evolution  nie  je  len jedna  dynamická  nakladacia  váha, nakoľko  sa  dá  použiť aj ako  mobilná  váha, ktorá pracuje na  princípe  hydraulických  meraní:  na  bagroch,  vysokozdvižných  vozíkoch, čelných  nakladačoch. Dynamické  váženie  prebieha  rýchlo   a automaticky:  počas  nakládky,  dvíhaní, pri  cúvaní  a pri  pohybu, a  ani  na  moment  nepreruší  nakládku. Okrem  váženia,  Vision  Evolution pracuje  aj  ako  palubný  počítač,  nakoľko   početným  vonkajším  spojením  výsledky  merania majiteľ  aj  on-line  môže sledovať,  pridaná  kamera  na  cúvanie  zvyšuje  bezpečnosť  práce,  a rôzne  tlačiarne  sú  zase  základom  korektného  vyúčtovania s klientmi.  

 

„Je  ideálnym  riešením  v baniach,  v priemysle  a v poľnohospodárstve“

Jeho  hlavné  charakteristické  črty  a funkcie:

Vision  Evolution  na  čelnom  nakladači  alebo  na  bagri  je  ideálnym  riešením  na  presnú  kontrolu  a  vyúčtovanie  nakládky.  Systémom  lámp  a  akustickou  signalizáciou  podporovaná  nakládka,  a  BEZPRAŠNÁ  ÚPRAVA  robí  Vision  Evolution  miláčikom  všetkých  strojníkov.

Vision  Evolution  je  najmodernejšou,  a jednou    najpresnejšou  palubnou  váhou  s  veľkorozmerným  monitorom  na  odpočítaní  dát  v  reálnom  čase, ktorý  s  jedným  Navigačným  kolesom  zabezpečuje  neskutočne  rýchlu  obsluhu. Dáta vieme  uložiť  na  Pamäťovú  KARTU  on-line, prípadne denne,  čím  odovzdávanie   údajov  vo  formáte  EXCEL   je  okamžité. Napĺňanie  pamäťových  -blokov (kupujúci, Materiál, Nákladné  autá,  atď.)  je  tiež  najrýchlejšie:  na  počítači  vyrobené  excelovské  dáta môžete  plniť  z  pamäťovej  karty:  nie je  potrebné  na  váhe  po  jednom  napĺňať  databázu  ,  čím  sa  minimalizujú  možnosti  omylu. 


Pripojiteľná  kamera  na  cúvanie  ďalej zvyšuje  bezpečnosť a  rýchlosť  pohybu  v  priestoroch práce,  bez  nákladnejších  a  extra  signalizačných  prostriedkov.

 

Nový  Vision  Evolution prekonáva svojich súperov nie  len so  svojimi  službami  a  vonkajším  vzhľadom  ,  ale  vďaka  masovej  výroby   a  elektronizácii  aj  so  svojou  cenou  víťazí!!

Princíp  funkčnosti sa  zakladá  na  vysokej  presnosti  digitálnych  hydraulických  meracích  bunkách,  a  na  zabudovaných  obslužných  funkciách,  ktoré  podporuje  najnovšia  elektronická  technológia.

 

1.)    Grafický  FAREBNÝ monitor, na  ktorom  sa  objaví  váha  lyžice, počet  naložených  lyžíc, a celková  váha  naloženej  hmoty,

2.)    Automatická  funkcia tara,

3.)    Funkcia  dočasného  prerušenia  nakladania – podpora iných  pracovných  postupov,

4.)    Cieľová  hmota/ funkcia maximálneho nákladu  : k  danému  nákladnému  autu,  alebo  Kupujúcemu, Produktu  priradená  a  maximálne  možné  vydanie   množstvo  materiálu,  pri  dosiahnutí  tohto  množstva  váha okamžite  signalizuje   strojvodcovi.

5.)    Pamäť  na  výrobok.  pamäť  na  klienta,

6.)    Pamäť na klienta

7.)    Možnosť  kalibrovania  na  4  adaptér,

8.)    Priradenie  tlačiarne – tlačené  lišty,

a.       jednorazová  nakládka – vážny  lístok,

b.      Vytlačenie  celkovej  nakládky – aj podľa  položiek,

c.       Periodický  výkaz: denným/týždenným/mesačným  nastavením  podľa  typu  materiálu,

d.      Tona  - m3  konverzia,

9.)    Pamäťová  karta: Všetky  dáta  v  pamäti (Kupujúci, Strojník, Nákladné  vozidlo, Projekt, Materiál) a  spracovanie  a  zostavovanie  nakládky  na  PC  a  v  Excely.


Outset E.T. (Extra Technology) čelná nakladacia váha – je hospodárne najlepším riešením  premerania!Outset E.T. (Extra Technology) čelná nakladacia váha – je hospodárne najlepším riešením  premerania

          

 Jednoduché  a  hospodárne

·         Dynamické  a  statické  palubné  meranie – v  každom  priestore  ku  kontrolným  meraniam,

·         Neobyčajný  obrat  a  cena / hodnotový  pomer

·         V  rámci  opcie  pripojenie  tlačiarne

·         Medzisúčty  a signalizácia  váhy  motorového  vozidla, funkcia  cieľovej  hmotnosti,

·         Spoľahlivá, priateľská  jednoducho priehľadná.

E.T.  lyžicová  váha  je  ideálnym  riešením  tam,  kde  potrebujeme  hospodárny  prístroj  na  meranie  pred  nájazdom  na  mostovú  váhu. Na  meranie váhy  lyžice  pri optimálnych vysokozdvižných  vozíkoch,  čelných  nakladačoch  a  teleskopických  nakladačoch. Jednoduchá  manipulácia,  menšia  chybovosť. E.T. urýchľuje  prácu  na  nižších  nákladoch  a  zvyšuje  produktivitu  práce. Jej  presnosť sa zhoduje  so  všeobecnými  lyžicovými  váhami (0  --  1%).

 

Hlavné  charakteristiky  a  funkcie:

Princíp  funkčnosti sa  zakladá  na  vysokej  presnosti  digitálnych  hydraulických  meracích  bunkách,  a  na  zabudovaných  obslužných  funkciách,  ktoré  podporuje  najnovšia  elektronická  technológia.

1.)    Váženie  prebieha  so  4  spôsobmi,  v  závislosti  od použitia  stroja:

·         Statické  meranie,

·         Plynulé  meranie, sumarizovane   pomocou  tlačítka „aktuálne  meranie”,

·         Dynamické  meranie  na  vysokozdvižnom  vozíku,

·         Dynamické  meranie  na  čelnom  nakladači  a  na  teleskopickom  nakladači

2.)    Grafický  monitor, elektronicky  regulovateľným  kontrastom, 

3.)    Monitor  s  hmotnosťou  nákladného  vozidla,  s  hmotnosťou  lyžice,  a  s počtom  naložených  lyžíc,

4.)     Funkcie  vynulovania – celkovej  sumy, medzisúčty, a  funkcia  odpočtu,

5.)    Funkcia  tara – maximálna  zaťažkávacia  funkcia  s  podporu  „policajnej  lampy”,

6.)    Funkcia maximálneho zaťaženia s podporou „policajnej“ kontrolky

7.)    Funkcia  čiastočného  odstavenia  činnosti  váhy,

8.)    Jednoduché  sumarizačné údaje  denné, týždenné  alebo  mesačné  naložené  množstvo,

9.)    Možnosť  dvojakej  kalibrácie,  na  2 adaptér,

10.)                     Možnosť  pridania  tlačiarne: celková  hmotnosť, dátum  a  čas,  tlačenie čísla  vážneho  lístka,

11.)                     Možnosti  seba kontroly  v  záujme  hľadania  možných  chýb,

12.)                     Pripravené  prípojky v  záujme  urýchlenej  montáže.

 

Ešte  viac  snímkou  o nakládkových váhach  ,  plus  video  môžete  nájsť  na  našich  stránkach  Facebook:

http://www.facebook.com/pages/Rakodómérlegek/