EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Mazacie Techniky

 

Mazacia technika je veľmi potrebná v širokej oblasti použitia, či už sú to malé, veľké zariadenia, alebo zariadenia ťažkého priemyslu. Dropsa ponúka širokú paletu na poli centrálneho mazania tukom a kontroly mazacích systémov. Najpopulárnejšie aplikácie sú Dvojpotrubné a progresívne mazacie systémy.

Dropsa je jednotkou na trhu modulárneho navrhovania a ponúka jednoduchú konfiguráciu a flexibilné možnosti rozširovania v týchto systémoch. Aktívne jednotky sú rýchlo nahraditeľné pri údržbe aj bez rozobratia vstavaného potrubného systému! Týmto sa náklady a čas potrebný pre údržbu minimalizujú.

Dvojpotrubný systém Dropsa Dual Line 02

Systém bol navrhnutý pre mazacie systémy prevádzkované v ťažkých podmienkach, akým je napríklad oceľový priemysel. Kľúčovou podstatou systému je jednoduchosť a spoľahlivosť aj v tých najťažších prevádzkových podmienkach. Jeho prednosťou je, že ani počas blokovania ani poruchy nespôsobuje problémy celého systému, mazanie na ostatných bodoch ostáva optimálne a rovnomerné. Dvojpotrubný systém vieme postaviť aj pre niekoľko sto mazacích bodov, alebo niekoľko sto metrov dlhé hlavné vedenie.

Mazacie čerpadlá dodávame v širokom sortimente, v rôznych rozmeroch nádrží, napájaní a typov pohonu, a s pomocou flexibilne nastaviteľných rozdeľovacích systémov, pre nás neexistujú takmer žiadne neriešiteľné problémy.

Progresívny systém Dropsa – System 26

Rozdeľovače progresívneho mazacacieho systému System 26 dávkujú mazaciu látku vďaka tlaku čerpadla do flexibilne zostaviteľných progresívnych vývodov. Dávkovanie môžeme – popri vhodnom plánovaní – nastaviť podľa vopred určeného množstva, alebo zmeniť dodatočne. Rúrový systém postavený na základnej doske nie je potrebné rozobrať, preto je údržba najrýchlejšia a najlacnejšia hoci aj počas prevádzky. Rozdeľovače mazacej látky SMP v blokovom systéme nevyžadujú údržbu, fungujú na základe fixného výstupného výkonu dávkovania, a systémové jednotky viacerých konkurentných značiek sa môžu rovnocenne, alebo hospodárnejšie nahrádzať.

Ďalšou výhodou je, že sa fungovanie dvojpotrubného rozdeľovača dá kontrolovať aj samostatne, a dokonca aj elektronicky, čo je funkcia, ktorá v mnohých oblastiach úspešne vyriešila problémy údržbárov. (Ultrasensor DM/DMM)

V systéme Modular Dual Line sú rozdeľovače postavené zo segmentov (ako pri SMX progresívnom rozdeľovači), kde sa vývodné a prívodné rúry pripájajú ku báze, a dávkovacia jednotka sa môže napojiť alebo vymeniť aj bez rozobratia rúr. Týmto sa flexibilne a dodatočne môžu dávkovať iné dávky mazacej látky ku mazacím bodom. (Napr. pre opotrebovanie ložísk, po výmene ložísk, atď.)

  

Rozdeľovač Dropsa SMX

Mazacie čerpadlo Dropsa Bravo

Ovládanie Dropsa VIP 5

Rozdeľovač Dropsa SMX

Mazacie čerpadlo Dropsa Bravo   

Ovládanie Dropsa VIP 5

Odporúčané a účinné ovládania a kontrolné systémy, akou je rodina „VIP controller”, dostať pre viaceré funkcie, hoci aj pre kontrolu jedno alebo dvojpotrubných alebo progresívnych systémov. Ovládania sú rýchlo a jednoducho programovateľné a cez infračervený port je dokonca možné získavať dáta.  

Dropsa Bravo 24VDC / 230 VAC rodina čerpadiel je jedna z najflexibilnejších progresívnych čerpadiel na olej a tuky na trhu. V základnom prevedení obsahujú čerpadlá s ovládacou elektronikou s digitálnym ovládaním a displejom, ktoré v súčasnosti ponúkajú najpresnejšie nastaviteľný výkon.

Séria rozmerov nádrží sa dá pružne a už za niekoľko desiatok eur zväčšiť z 2kg základného typu postupne hoci aj na kapacitu 11-14kg.

Vďaka regulovaným otáčkam motora a vysoko výkonným piestovým prvkom (2,8cm3/min), a rovnako vďaka výstupným množstvám variabilného rozdeľovača je dávkovanie najpresnejšie na mazacích bodoch. Taktiež vďaka vysokému prevádzkovému tlaku, a rúrovému systému s veľkým priemerom, je najoptimálnejším riešením pri každom mobilnom a inštalovanom stroji (nakladače, rýpadlá, drviče, pece, atď.) .

Progresívne rozdeľovače SMX dostať už aj v nehrdzavejúcej verzii pre potravinárstvo.

 

Rozdeľovač SMX s Ultrasenzorom