EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Tréning mazacej technikyTréning mazacej techniky


S priemyselnými a mobilnými mazacími aplikáciami sa mnoho údržbárskych a servisných manažérov nestretáva každý deň. Veľakrát mávajú podobné myšlienky ako „Keby aj naši kolegovia by to vedeli opraviť“, „ aké by to bolo dobré , keby sme to my inštalovali“, alebo „ Keby sme to vedeli my inštalovať , mohli by sme si znížiť náklady za realizáciu....!“.


No a práve pre takéto prípady naša si spoločnosť vypracovala svoje „Odborné tréningy mazacej techniky“.

Tréningy sa usporadúvajú pravidelne v troch tematických okruhoch:

Priemyselné mazacie systémy : pre priemyselné údržby a vedúcich servisných tímov   

- prehľad priemyselných mazacích systémov: aplikácie, ich stavba, výhody

Progresívne mazacie systémy a ich aplikácia: na pracovných a stavebných strojoch

- Fungovanie automatických mazacích systémov na pracovných a stavebných strojoch, ich údržba a otázky ohľadne inštalácie pre vedúcich.

Progresívne mazacie systémy: ich inštalácia, analýza porúch a ich odstraňovanieTréningy sa usporadúvajú pravidelne v troch tematických okruhoch

- praktické školenia pre opravárov a údržbárov

Možnosť objednania školenia- klienti si po predbežnej konzultácii môžu u nás objednať rôzne  školenia , zaoberajúce sa problematikou mazacích systémov i vo svojich priestoroch.

V prípade záujmu nás smelo kontaktujte.

Prezentáciu základného školenia si môžete stiahnuť tu: Základné pojmy mazacej techniky