EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

EuroScale Kft.

Vážený návštevník!


Spoločnosť EuroScale Mobiltechnika Kft bola založená 12 januára 2009.  Už pred založením mal manažment spoločnosti 7 ročnú prax v mazacej technike a 2 ročnú prax vo vážiacej technike inžinierskeho a operatívneho charakteru, čo viedlo k vytvoreniu významnému  okruhu klientov a osobných kontaktov. V roku 2008 nastala kríza a podľa úspechu internetového odborného fóra s názvom „Olajportál.hu“ , vo významnej výrobnej činnosti bolo nutné ďalej pokračovať na báze súkromnej spoločnosti.

Po začiatočné ťažkosti, ako pri každej novej veci, neobišli ani našu spoločnosť. Spoločnosť sa počas  rokov menila, od rozširovaniu a tvorbe sortimentu, zvyšovaní odbornej úrovne, cez rôzne personálne a systémové zmeny. Premena a systémové zmeny priniesli svoje ovocie a už ku koncu prvého roku výroby si spoločnosť vydobyla významnú pozíciu na trhu a v určitých výrobných sférach sa stala lídrom.  

V prvotných obdobiach sa spoločnosť zameriavala na údržbu priemyselnej mazacej techniky, kým  v letnej sezóne nevzrástol dopyt po vážiacej technike, ktorý priniesol realizáciu viac ako 30 váh pre nakladače na celom území štátu.

Popri nepretržitej práci sme zvyšovali naše odborné vedomosti, učili sa a hľadali na dodávateľskom trhu najoptimálnejšie ponuky. Do druhej polovici roku sa nám podarilo vytvoriť doposiaľ najsilnejšiu ponukovú paletu, tak v mazacej technike, ako aj na trhu mobilných vážiacich systémov:

 

Do konca roku 2009 sme si vybudovali významnú obchodnú pozíciu u najväčších obchodníkov pracovných strojov, ako aj s našou mazacou technológiou v potravinárskom priemysle a tým dosiahli neplánované tržby o veľkosti 43 mFt/rok.

V 2010 sa naša spoločnosť zamerala na osobný a technologický vývoj , za pomocou ktorého by sme mohli so špecifickou odbornosťou kráčať pred našou konkurenciou a pred potrebami našich klientov.

Počet našich prác rástol s nevídanou dynamikou a koniec roka priniesol aj pre nás nečakaný výsledok: Tvrdá práca ľudí nášho zohratého kolektívu priniesla 40% rast tržieb.

Naša spoločnosť sa stala členom jedného z najvýznamnejších združení Stavebného priemyslu s názvom ÉBSZ a dostali sme dlhodobé zákazky na údržbu mazacích systémov od najväčších priemyselných spoločností na území Maďarska, ako aj od spoločností v Strednej Európe.

 

Tí ktorí nás poznajú už vedia,  a tím ktorí nás nepoznajú ponúkame nasledovnú skúsenosť v čom spočíva úspech a rast našej spoločnosti aj v týchto ťažkých hospodárskych časoch:

 

Na rok 2011 naša spoločnosť prognostizovala ďalší významný rast, za ktorý môže ďakovať novým , testovaným výrobkom a službám. Vďaka službe „Garancia+“ môžu naši klienti, takpovediac   v „nepretržitej“ záruke využívať automatické mazacie systémy, alebo v prípade importu chemických výrobkov CRC určených na údržbu zamerané pre klientov , ktorý okrem ceny dbajú aj na kvalitu.

Naša prognóza bola splnená , a v roku 2011 sme opäť prekonali naše očakávania a výsledkom našej personalizačnej práce je naozaj kvalitný kolektív , ktorý rieši požiadavky našich klientov na vysokej úrovni.

V dôsledku rastu úloh a na základe plnenia odborných očakávaní , od januára 2012 , spolu s našou dcérskou spoločnosťou „Librax 24 Kft“, pri rastúcej infraštruktúre, rozširujúcom sa personáli a s rastúcimi skúsenosťami ponúkame kvalitnejšie služby našim klientom .

 

Onedlho spúšťame našu slovenskú pobočku, čím sa dostaneme bližšie k našim priemyselným a mobilným klientom z tohto regiónu a so získanými skúsenosťami môžeme opäť rozšíriť našu paletu výrobkov a služieb.  


Vyskúšajte naše služby aj Vy, veď naším mottom je:

„Buďme vždy o jeden krok pred potrebami klientov a našou konkurenciou“