EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Centrálne mazacie jednotky na pracovných strojoch

 

Centrálne mazacie jednotky na pracovných strojoch

V poľnohospodárstve, v baníctve a v nákladnej doprave je automatické mazanie značne rozšírené. Mazacie jednotky pracujú za pomoci akumulátora samotného stroja a kompaktné mazacie čerpadlá sú dôležitou súčasťou strojov.

Mazacie čerpadlo je integrovaná jednotka, ktorá v sebe obsahuje nádobu na mazivo, motorček s pohonom, čerpadlovú jednotku (väčšinou s piestom), a riadiacu jednotku pre dávkovanie.

Na pracovných a poľnohospodárskych strojoch najviac rozšírené čerpadlá dopravujú mazivo typu NLG12 do distribučného systému (rozdeľovač), ktorý rozdelí mazivo smerom k ložiskám a čapom strojov. Centrálne mazacie jednotky na pracovných strojoch

Modernejšie systémy fungujú na tzv. progresívnom  princípe, niektorý výrobcovia používajú kombinované systémy (s dvojitým progresívnym rozvodom, alebo s jediným rozvodom) na rozvádzanie maziva.

V prípade strojov pracujúcich veľakrát v extrémnych podmienkach, mazivo zabezpečuje z väčšej časti vhodné tesnenie a iba z menšej časti slúži na znižovanie trenia. V takýchto prípadoch je funkcia automatického mazacieho systému pravidelné doplňovanie maziva do čapov.

 Centrálne mazacie jednotky na pracovných strojoch

Nízkotlakové systémy , ktoré používajú mazivo jemnej konzistencie, nedokážu ochrániť dlhodobo ložiská, lebo tekuté mazivo rýchlo steká, alebo sa vymýva z miesta mazania. Preto sa pri výbere odporúčajú vysokotlakové systémy, ktoré aj v mrazivom počasí bezpečne dopravia tuhšie mazivá na miesto určenia.

Pri realizácii automatického mazacieho systému na mobilné zariadenia, treba nasledovať základné princípy, treba byť na pozore pri plánovaní, treba dohliadnuť na kvalitu maziva, na kvalitu jednotlivých súčiastok, ako aj na správne zapojenie všetkých pohyblivých, mazacích bodov.

 

Aj dobre fungujúci automatický mazací systém treba udržiavať! Veľa spotrebiteľov tomu nevenuje pozornosť, veľakrát pozabudnú na doplnenie nádrže na mazivo a tým sa ochrana stroja neuskutoční. Automatické mazacie systémy treba pravidelne kontrolovať (rozvody, stav spojov, dávkovanie maziva). Odporúčaná doba kontroly je jeden týždeň. Diagnostiku celého systému sme zvykli absolvovať jedenkrát ročne, pri ktorej zmeriame dopravné parametre čerpadla, prekontrolujeme funkčnosť rozdeľovačov, a celkový technický stav mazacieho systému. Všeobecne, počas diagnostiky natrafíme na chyby vyplývajúce z opotrebovania, opravy strojov, ktoré ale opravíme a tým predĺžime hodnoty daného stroja.    

Príklady na realizáciu systémov a pri nich použitých riešení nájdete na nasledovnom linku „Správy a články „  !