EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Bagrové váhyBagrové váhy


 

Od roku 2011 ponúkame úplne prerobenú, s najinovatívnejšiu bagrovú váhu stredoeurópskemu trhu. Ako obchodníci značky môžeme potvrdiť mnohými referenciami a spokojnými klientmi ten fakt, že dnešná prevratná nová technológia dokáže funkcie, ktoré pred ňou neboli dosiahnuteľné.

 

K niektorým bagrovým váham dodávame GRÁTIS aj riadenie pozemných prác, ktoré je ideálnym riešením pri výstavne ciest a inžinierskych sietí. Tým sa bagrová váha stáva nielen meracím zariadením , ale aj spoločníkom , ktorý zastúpi ďalší personál.

 

V krátkosti o riadení pozemných prác:

·         Vyrovnávanie úrovne (na tvorbu vodorovných plôch a plôch so sklonom)

·         Kontrola výšky a hĺbky: pri prácach nad/pod inžinierskymi sieťami signalizuje dosiahnutie bezpečnej plochy

·         Laserové úrovňové navádzanie (opcia)

·         Spracovanie a programovanie Geologických údajov

·         Tvorba terás (tvorba 100% pozitívnych , alebo negatívnych terás) 

Naša top ponuka:

Vision  Evolution  na  čelnom  nakladači  alebo  na  bagri  je  ideálnym  riešením  na  presnú  kontrolu  a  vyúčtovanie  nakládky. Automaticky kontroluje množstvo nakladaného materiálu z úrovne/s pod úrovne terénu. Dynamická funkcia merania napomáha k rýchlemu a presnému meraniu počas práce ,  veď po naberaní netreba zbytočne zastavovať a prerušovať činnosť.

 

Vision Evolution pracuje za pomoci najmodernejších meracích technológií, a vysoko prekonáva konkurenčné meracie systémy: na veľkom , farebnom displeji sa poľahky odčítavajú meracie dáta a prehľadné užívateľské rozhranie a navigačné tlačítko umožňujú najrýchlejšie použitie. 

 

S pomocou vstavaných navigačných jednotiek sa dáta môžu vyčítať on-line, alebo po uložení celých súborov. Dáta sa môžu vytlačiť na pripojenej tlačiarni, prípadne preposielať na externé jednotky. Typ dát na pamäťovej karte (typ materiálu, meno klientov, ŠPZ). Takýmto spôsobom sa môžu dáta prenášať z kancelárskych počítačov do meracej jednotky .

 

Možnosť pripojenia zadnej kamery ďalej zvyšuje bezpečnosť pohybu na pracovisku, svoju pracovnú rýchlosť  a to bez ďalších, náklady zvyšujúcich  drahých displejov.  (takýmto spôsobom môžeme ukázať obsluhe miesta, ktoré by inak nemohol vidieť, ako napr. oblasť pod stavebným strojom).

Presnosť merania sa nevídaným spôsobom zlepšila po použití hydraulických a geometrických senzorov so zvýšenou citlivosťou, čím meracie zariadenie prekonalo svojich konkurentov.

 

V neposlednom rade nový  Vision  Evolution prekonáva svojich súperov nie  len so  svojimi  službami  a  vonkajším  vzhľadom  ,  ale  vďaka  masovej  výroby   a  elektronizácii  aj  so  svojou  cenou  víťazí!!

Naša to služba: pri terénnych prácach na nerovnom teréne je možnosť meraciu presnosť prednastaviť a tým vylúčiť chyby vyplývajúce z nerovnosti terénu, čo nás opäť dostáva pred našu konkurenciu.